Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021

JANUÁR 2021

01.01.2021          Komunálny odpad

15.01.2021          Komunálny odpad

20.01.2021          Zmiešané plasty

29.01.2021          Komunálny odpad

 

 

FEBRUÁR 2021

12.02.2021          Komunálny odpad

16.02.2021          Zmiešané plasty

22.02.2021          Elektro a kovové obaly

26.02.2021          Komunálny odpad

 

 

MAREC 2021

09.03.2021           Papier a kompozitné obaly (tetrapak)

12.03.2021           Komunál. odpad + ZMIEŠANÉ PLASTY

24.03.2021           Sklo

26.03.2021           Komunálny odpad

 

 

APRÍL 2021 

09.04.2021           Komunálny odpad

12.04.2021           Zmiešané plasty

23.04.2021           Komunálny odpad

 

 

J 2021

06.05.2021           Zmiešané plasty 

07.05.2021           Komunálny odpad

21.05.2021           Komunálny odpad

26.05.2021           Papier a kompozitné obaly (tetrapak)

 

 

JÚN 2021

01.06.2021           Zmiešané plasty

02.06.2021           Sklo

04.06.2021           Komunálny odpad

18.06.2021           Komunálny odpad

24.06.2021           Zmiešané plasty

 

 

JÚL 2021

02.07.2021           Komunálny odpad

16.07.2021           Komunálny odpad

20.07.2021           Zmiešané plasty

30.07.2021           Komunálny odpad

 

 

AUGUST 2021

10.08.2021           Elektro a kovové obaly

11.08.2021           Sklo

13.08.2021           Komunálny odpad

16.08.2021           Papier a kompozitné obaly (tetrapak)

27.08.2021           Komunálny odpad 

 

 

SEPTEMBER 2021

10.09.2021           Komunál. odpad + ZMIEŠANÉ PLASTY

24.09.2021           Komunálny odpad


 

OKTÓBER 2021

05.10.2021           Zmiešané plasty

08.10.2021           Komunálny odpad

22.10.2021           Komunálny odpad + SKLO 

29.10.2021           Zmiešané plasty

 

 

NOVEMBER 2021

05.11.2021           Komunálny odpad

19.11.2021           Komunálny odpad

25.11.2021           Zmiešané plasty

29.11.2021           Papier a kompozitné obaly (tetrapak)

 

 

DECEMBER 2021

03.12.2021           Komunálny odpad

17.12.2021           Komunálny odpad + SKLO

20.12.2021           Zmiešané plasty

31.12.2021           Komunálny odpad


 

 

 


Zoznam aktualít

OZNAM
Obecný úrad bude od 22.11. do 26.11.2021 z dôvodu karanténnych opatrení ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie.
Dňa 22.11.2021 / v pondelok/ bude v obci vykonaný ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dňa 22.11.2021 bude v obci vykonaný zber nebezpečného odpadu v čase od 11:15 - 12:15 hod. !!!! V uvedenom čase alebo aj skôr môžete priniesť nebezpečný odpad za budovu obecného úradu, kde je potrebné kontaktovať zamestnanca OcÚ, ktorý od Vás odpad prevezme. Druh odpadu: batérie, akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály. Obaly obsahujúce zvyšky ML.NO sa odoberajú len v pôvodnom balení a po preukázaní dokladom totožnosti Nezbiera sa: polystyrén, sklenená vata, eternit !!!
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie