Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

                                                  OBEC STROČÍN 

Adresa :                                      

Obec Stročín 

Stročín 15

089 01 Svidník 


Kontaktné údaje

Telefón kancelária OcÚ  :

054/75 21 158     

Mobil starosta :

0940 217 007                    

E-mail :

strocin@pobox.sk

                                                                            

Starosta obce Stročín :

Stanislav Potoma


Zástupca starostu :

 Ing. Marek Janov


Poslanci OZ :

Bc. Zdenka Kačmárová,

Anna Nemcová,

Bc. Peter Gutt,

Ing. Marek Janov,

Alena Drimáková

               

Sekretariát/Administratíva:

Mgr. Zuzana Nemcová

 

Terénna sociálna práca :

PhDr. Katarína Olšavová,

Bc. Pavol Gajdoš                                                                                                                                                        

 

                         

Vážení občania, milí návštevníci , rodáci !

vitajte na webovej stránke obce Stročín.Teší ma, že naša obec je jednou z najstarších obcí v tomto regióne, historicky  sa  vyvíjala ako mestečko a súčasné dianie môžu sledovať aj naši rodáci a občania v zahraničí. Týmto spôsobom tak budú môcť udržiavať kontakt so svojim rodiskom, či rodiskom svojich mám a otcov.

Na našich stránkach chceme prezentovať aj kultúrno-spoločenský život v obci, plány do budúcnosti   a   je  j postupné    rozvíjanie  sa. Nájdete tu aktuálne informácie  obecného   úradu,   všeobecne  záväzné  nariadenia obce, fotogalériu a ďalšie rubriky. Uvítame Vaše názory a nápady na zlepšenie.

Veríme, že naša webová stránka Vás zaujme a budete ju radi navštevovať. Touto  cestou   taktiež pozývam všetkých rodákov žijúcich mimo obce, ale aj v zahraničí na návštevu Stročína.

Teším sa na našu spoluprácu.

Stanislav Potoma - starosta obce