Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

                                                  OBEC STROČÍN 

Adresa :                                      

Obec Stročín 

Stročín 15

089 01 Svidník 


Kontaktné údaje

Telefón  :        054/75 21 158                          

E-mail :           strocin@pobox.sk

                                                                            

Starosta obce Stročín :                 Tibor Sluťak 

  
Zástupca starostu  :                       Zdenka Kačmárová


Poslanci OZ  :                                    Zdenka Kačmárová , Anna Nemcová

                                                                                Milan Čonka, Jaroslav Kanaloš

                                                                                František Haluška

                                                              

 Sekretariát  :                                     Mária Jesenská             

Administratívny pracovník  :    Mgr. Zuzana Nemcová                  

Terénna sociálna práca  :           PhDr. Katarína Olšavová - TSP 

                                                                 Bc. Pavol Gajdoš - TP

                                                                                                                                                          

                          

Vážení občania, milí návštevníci , rodáci !

vitajte na webovej stránke obce Stročín.Teší ma, že naša obec je jednou z najstarších obcí v tomto regióne, historicky  sa  vyvíjala ako mestečko a súčasné dianie môžu sledovať aj naši rodáci a občania v zahraničí. Týmto spôsobom tak budú môcť udržiavať kontakt so svojim rodiskom, či rodiskom svojich mám a otcov.

Na našich stránkach chceme prezentovať aj kultúrno-spoločenský život v obci, plány do budúcnosti   a   je  j postupné    rozvíjanie  sa. Nájdete tu aktuálne informácie  obecného   úradu,   všeobecne  záväzné  nariadenia obce, fotogalériu a ďalšie rubriky. Uvítame Vaše názory a nápady na zlepšenie.

Veríme, že naša webová stránka Vás zaujme a budete ju radi navštevovať. Touto  cestou   taktiež pozývam všetkých rodákov žijúcich mimo obce, ale aj v zahraničí na návštevu Stročína.

Teším sa na našu spoluprácu.

Tibor Sluťak - starosta obce