Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

 

Október - mesiac úcty k starším 2015

Motto:

        "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

        Mesiac október je známy ústou k starším. Mal by byť pre náš všetkých pripomienkou, ako si  starších ľudí v našom okolí uctiť a poďakovať im za doterajšiu vykonanú prácu, lásku , ktorú nam každodenne rozdávali. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.

Začiatkom októbra  sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie pre starších pri príležitosti"Mesiaca úcty k starším".Na tomto milom podujatí sa zúčastnilo mnoho starších, ktorých privítal starosta obce Ján Drimák milým prejavom. Našich starších potešilo vystúpenie detí z materskej školy a taktiež aj folklórny spevák Ondrej Majer, ktorí navodili príjemnú atmosféru.Bolo milé vidieť, ako sa medzi sebou seniori bavia, rozoberajú zážitky možno aj zo svojích mladých liet. Samozrejme nechýbal spev a tanec a je pekné vidieť ako z našich seniorov ešte stále srší  veľká dávka optimizmu, ktorá častokrát nám mladším ročníkom chýba. Dúfame, že sa o rok pri tejto príležitosti opäť stretneme v ešte väčšom počte a spríjemníme si tak sobotňajšie popoludnie spevom a tancom a  nie prácou, ako to je u nás na dedine zvykom. Našim seniorom sme samozrejme z tohto podujatia spravili pár fotiek, aby si mohli kedykoľvek pripomenúť na tento deň:) Fotografie sú umiestnené vo fotogalérii.

Posedenie s jubilantmi 2015

 V pokojnom, tichom žitia prúde 

ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, šťastie. 
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia 
a s nimi spolu srdcia naše

nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!

Dňa 27.12.2015 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie oslávencov, ktorí sa dožili v tomto roku svojich okrúhlych narodenín. Obec pripravila pre jubilantov pekné popoludnie s bohatým kultúrnym programom. V úvode kultúrneho programu vystúpili deti z Materskej školy v Stročíne svojimi piesňami a básničkami. Keďže sa toto milé posedenie konalo v čase Vianoc, o vianočnú atmosféru sa postaral obecný cirkevný zbor, ktorý svojimi vianočnými piesňami a koledami rozozvučal celú sálu a spolu s nimi si naši jubilanti mohli zaspievať. V slávnostnom príhovore starosta obce Ján Drimák  poprial všetkým jubilantom pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia do ďalších rokov života. Každého jubilanta osobne privítal, poblahoželal k jubileu a odovzdal kvet.  Nechýbala ani chutná večera , zákusok, či káva. Spoločný čas strávený v družnej debate a v príjemnej atmosfére ubehol všetkým rýchlo. Veríme, že všetkým prítomným zostal po návrate domov dobrý pocit zo spoločne prežitého stretnutia. Obec Stročín Vám všetkým, ktorí sa v roku 2015 dožívate životných jubileí srdečne blahoželá a praje veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania! A všetkým jubilantom ešte raz ŽIVIJO. Našim jubilantom sme spravili z tohto posedenia aj zopár fotografií, ktoré si môžu prezrieť vo fotogalérii.

Obecná zakáľačka 2016

Tradičná zabíjačka v obci Stročín sa konala v sobotu - 23. 1. 2016. Začalo sa skoro ráno a pokračovalo celé dopoludnie. Ošípanú dodal pán Rastislav Ilečko a zabíjali pán Jozef Jesenský spolu so synom Marekom. Pripravili sa rôzne zabíjačkové špeciality, klobásky, hurky, tlačenka, kapusta s mäsom a poľovnícke združenie pripravilo chutný guľáš. Teda o nedostatku jedla nemožno hovoriť. O 16-tej hodine prichádzali občania do zasadačky obecného úradu, kde sa tá hlavná hostina a zábava začala. Občania si po celý večer mohli  pochutnávať na zabíjačkových dobrotách a o príjemnú náladu sa postaral ľudový spevák Ondrej Majer so svojími piesňami. Nálada bola po celý večer vynikajúca, účasť občanov na tejto akcii veľmi hojná, čo tešilo hlavne organizátorov zakáľačky -starostu obce Jána Drimáka a členov obecného zastupiteľstva. Našim občanov sme tento deň spamätnili fotografiami, ktoré si môžu nájsť vo fotogalérii. Skvelá atmosféra a zábava pokračovali do neskorého rána. Snažili sme sa, aby sa občania zabavili, aby  pre nich táto sobota nebola ako každá iná a myslíme, že sa nám to aj podarilo. Ľudia sa mohli medzi sebou porozprávať, vypiť si, ochutnať z pripravených dobrôt, zaspievať si a zatancovať. Myslíme, že táto akcia bola vydarená a tešíme sa na spoločne stretnutie s vami  pri rovnakej príležitosti aj ďalší rok. :)