Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 233)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 ZZ Zámena pozemkov Odb.: Renáta Tomková
Dod.: Obec Stročín
0 €
5/2022 Zámenná zmluva Odb.: Obec Stročín
Dod.: Renáta Tomková
0 €
3220963 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Odb.: Obec Stročín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
3/2022 Prenájom nehnuteľností Odb.: ALPINA GRATE s. r. o.
Dod.: Obec Stročín
400 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/2016 Dodatok č. 1 k zmluve 20/2016 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
0 €
8/2021 Zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Stročín
Dod.: KB PROTECT s.r.o.
23 €
41 Prenajatie pozemkov na poľnohospodárske účely Odb.: AGISS, s.r.o.
Dod.: Obec Stročín
656.32 €
7/2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Dod.: Obec Stročín
44 €
2/2022 Zmluva o dodávke plynu - MŠ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
100 €
1/2022 Zmluva o dodávke plynu - OcÚ Odb.: Obec Stročín
Dod.: SPP a.s.
200 €
30907ABX2 Poskytnutie NFP na projekt s názvom Oplotenie a revitalizácia cintorína Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
15 501.61 €
21-120-00968 Poskytnutie dotácie na Festival tradičnej ľudovej kultúry Odb.: Obec Stročín
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 500 €
3/2021-OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/17, orná pôda Odb.: Jakub Kanaloš
Dod.: Obec Stročín
5 290.56 €
2/2021- OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/15, orná pôda Odb.: Michal Grundza
Dod.: Obec Stročín
4 570 €
1/2021-OcÚ Predaj pozemku parc. č. 91/12, orná pôda Odb.: Ladislav Ferenc
Dod.: Obec Stročín
3 060 €
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2016/2016 o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od FO na území obce Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.:
0 €
6/2021 Dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky, mäsové polotovary, lahôdkárske výrobky podľa objednávky Odb.: Obec Stročín
Dod.: Lumäsko s.r.o.
0 €
21/34/054/248 Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti -NP Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 - Podpora UoZ k uplatneniu na TP podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Odb.: Obec Stročín
Dod.: ÚPSVaR
6 053.31 €
5/2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
850 €
892/2021/OPR Refundácia dotácie na projekt Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PSK
1 395 €
Generované portálom Uradne.sk