Kontakt:

Napíšte nám:

Natur-pack:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 282)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
13/2024 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP- Miestne komunikácie Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
4 800 €
8/2024 Riadenie projektu: Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 408 €
072PO660037 Rozšírenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Stročín Odb.: Obec Stročín
Dod.: PPA
73 035.83 €
7/2024 Kúpa pozemku - parc.č. C-KN 391/3 o výmere 88m2 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ing. Martin Sabol
100 €
6/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Stročín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
5/2024 Kúa pozemku parc. č. 426/2, výmera 969 m2 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Ottília Dubos
9 690 €
Dodatok č. 1/2024 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Stročín
Dod.: Martin Zasada
0 €
260/2024 Príspevok na modernizáciu kuchyne a sociálneho zaroadenia OcÚ a výmena kotla a bojleru Odb.: Obec Stročín
Dod.: Úrad vlády SR
7 000 €
Dodatok č. 2 k zmluve č. 20/2016 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20/2016 Odb.: Obec Stročín
Dod.: Odpady Recycling, s.r.o.
0 €
3240990 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Stročín
Dod.: DPO SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk