Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 30.01.2023 do 05.02.2023

 

Pondelok

 

18:00

 

* Milan s rodinou  (rodina Zasadová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Radovan  (rodina Čanová)

 

Streda

 

6:30

 

+ Mária

Stretnutie JK

Štvrtok

 

18:00

Požehnanie sviec, Myrovanie

+ Emília

 

Piatok

 

18:00

Voľnica

+ Anna  (rodina Zasadová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Matias, Tobias  (rodina Drimáková)

Nedeľa o márnotratnom synovi

Nedeľa

 

9:00

 

* Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Štvrtok:     16:30          Nedeľa:     10:30

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19 (www.grkatpo.sk).

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Je možnosť štúdia na našom gymnáziu v Prešove.

- V nedeľu bude zbierka na Podporný fond.

- Prvopiatkový týždeň.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 30.01.2023 do 05.02.2023

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

-

 

-

Obetovanie Pána - sviatok

Štvrtok

 

-

 

-

Prvý piatok mesiaca

Piatok

 

17:00

 

Sväté prijímanie

Panny Márie v sobotu

Sobota

 

-

 

-

5. Nedeľa v období cez rok

Nedeľa

 

8:00

 

* ZBP Miroslav  (60 rokov)

 

  Oznamy:

- Birmovanci:  Stretnutie na fare každú sobotu o 17:00 !

- Hromnice:  Pri sv. omši na Obetovanie Pána bude požehnanie sviec.