Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 19.02.2024 do 25.02.2024

 

Pondelok

 

18:00

 

Veľkopôstny moleben

 

Utorok

 

18:00

 

+ Jozef

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

18:00

 

Michal, Mária  (rodina Drimaková)

 

Piatok

 

18:00

VPD

+ Anna

 

Sobota


7:30

Druhá zádušná sobota

+ Za zosnulých

Druhá pôstna nedeľa

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom s prvoprijímajúcimi deťmi tento týždeň bude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- DOD GTF, Jarný tábor cez prázdniny (viď nástenku).

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 19.02.2024 do 25.02.2024

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

-

 

-

Féria

Streda

 

-

 

-

Katedry Sv. Petra, apoštola - sviatok

Štvrtok

 

-

 

-

Féria

Piatok

 

17:00

 

Pobožnosť - Krížová cesta

Féria

Sobota

 

-

 

-

Druhá pôstna nedeľa

Nedeľa

8:00

14:00

+ z rodiny Kizakovej a Kravcovej

Pobožnosť - Krížová cesta

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov:  V piatok v kostole v Stročíne o 20:00.

- Dovolenka:  Tento týždeň čerpám dovolenku. Zastupuje ma Svidnícky pán farár. V prípade pohrebu sa obráťte na neho.