Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 29.05.2023 do 04.06.2023

Pondelok Svätého Ducha

Pondelok

 

18:00

 

-

 

Utorok

 

18:00

 

* otec Jakub s rodinou

 

Streda

 

6:30

 

* Ráchel, Tobiáš

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Adrián s rodinou

 

Piatok

 

18:00

 

* Anton s rodinou

 

Sobota

 

7:30

 

* Ján s rodinou  (rodina Železníková)

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Pondelok:     16:30          Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19 (www.grkatpo.sk).

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- SDM v Lisabone viď plagát.

- Letné stretnutia mládeže v Juskovej Voli viď plagát.

- Púť do Krakova 23.09.2023.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 29.05.2023 do 04.06.2023

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

-

 

-

Féria

Streda

15:00

17:30

 Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

 * ZBP Adrián  (50 rokov)

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok

Štvrtok

 

-

 

-

Prvý piatok mesiaca

Piatok

 

17:00

 

Sv. Prijímanie

Panny Márie v prvú sobotu mesiaca

Sobota

 

-

 

-

Siedma Veľkonočná nedeľa

Nedeľa

 

8:00

 

Za prelomenie kliatby bohuznámej osoby a dar pokánia pre rodičov

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov:  V piatok v kostole Obetovania Panny Márie v Tisinci o 20:00.

- Sviatosť zmierenia:  Stročín v stredu 16:15 - 17:25.