Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 08.03.2021 do 14.03.2021

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Miron  (rodina Cerulová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Tomáš s rodinou

 

Streda

 

7:30

 

* otec Jozef s rodinou

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Anna  (rodina Jurčová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Dominika  (rodina Kanalošová)

Štvrtá zádušná sobota

Sobota

 

7:30

 

Hramoty

Štvrtá pôstna nedeľa

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:          Nedeľa:     9:00

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid-19 na www.grkatpo.sk.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Od 15.02.2021 bude sčítanie ľudu. Pozývam prihlásiť sa ku gréckokatolíckej cirkvi.

- Pôstna krabička na stolíku v chráme.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 08.03.2021 do 14.03.2021

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-


-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-


-

 

Nedeľa

 

-

 

-

 

 Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.