Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 18.11.2019 do 24.11.2019

 

Pondelok

 

17:30

 

* Jarmila  (rodina Medviďová)

 

Utorok

 

18:00


+ Milan  (rodina Fučilová)

 

Streda

 

6:30

 

* Ľudovít  (rodina Kačmárová)

Vstup PM do chrámu

Štvrtok

 

18:00


* Zdenka  (rodina Kačmárová)

 

Piatok

 

17:30

 

* Zuzana, Marisa  (rodina Medveďová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Irena, Slavomíra, Jarmila  (rodina Medviďová)

Nedeľa Krista Kráľa

24. Nedeľa po päťdesiatnici

 

10:30

Myrovanie

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:             Nedeľa :  9:00

 

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Vo Svidníku sú katechézy v pondelok a piatok po liturgii.

- Objednať časopis Slovo 16 eur, Misionár 14 eur.

- Zvonenie dnes o 17:00 ako pripomienka 30. výročia od pádu komunizmu.

- Týždeň pomoci pren. Kresťanom. Stretnutie s otcom Emmanuelom Yousafom, kňazom z Pakistanu,

  ktoré sa uskutoční v piatok 22.11.2019 o 16:30 v Prešove.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 18.11.2019 do 24.11.2019

Sv. Martina z Tours, biskupa

Pondelok

 

-

 

-

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

17:30

18:00

Ruženec s deťmi

* ZBP Valérie

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Krista Kráľa

Tridsiata Štvrtá Nedeľa

 

10:30

 

* ZBP Ladislava s rodinou

 

- Novembrová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a našej farnosti.

- Zošit na zapísanie milodaru je v sakristii. Srdečná vďaka za Vašu štedrosť.

- Piate cirkevné prikázanie znie: Podporovať cirkevné ustanovizne.