Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 18.09.2023 do 24.09.2023

 

Pondelok

 

18:00

 

* Gerard  (rodina Fiľarská)

 

Utorok

 

18:00

 

* Jaroslav, Mária  (rodina Čurová)

 

Streda

 

6:30

 

Za duše v očistci

 

Štvrtok

 

18:00

 

+ Milan  (rodina Fučilová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Emília  (rodina Lexová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Jaroslav s rodinou  (rodina Medviďová)

Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Povzbudenie k voľbám.

- Predplatné časopisu Misionár 21 eur.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 18.09.2023 do 24.09.2023

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

-

 

-

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Streda

15:00

17:30

Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

* ZBP Martin

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

Štvrtok

 

-

 

-

Féria

Piatok

 

-

 

-

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

Sobota

 

-

 

-

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období 

Nedeľa

 

10:30

 

Za dar viery a BP rodiny Ladislava Moravca

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov:  V piatok v kostole v Tisinci o 20:00.

- Zbierka:  Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

- 1.Sväté Prijímanie:  V sobotu 23.9.2023 o 16:00 srdečne pozývam na faru na úvodné stretnutie rodičov aj s deťmi, ktoré sa prihlásili na prípravu na prijatie Eucharistie.