Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 20.09.2021 do 26.09.2021

 

Pondelok

 

18:00

 

* Jaroslav  (rodina Medviďová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Ladislav, Ľudmila, Benjamín, Samuel, Karolína

(rodina Potomová)

 

Streda

 

7:30

 

+ Július, Mária, Ján

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Zdenka, Nikola, Simona, Marek, Patrik

(rodina Kačmarová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Zuzana, Emil, Zdeno  (rodina Medveďová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Jozef, Gerard  (rodina Fiľarská)

18. nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Bližšie usmernenia ohľadom covid-19 na www.grkatpo.sk.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Zbierka pre Kubu.

 

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 20.09.2021 do 26.09.2021

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

18:00

Sv. spoveď

* ZBP Martin s rodinou

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

8:00

 

* ZBP Martinko Janov

Dvadsiata šiesta nedeľa

Nedeľa

 

10:30

Zbierka pre chudobných na Kube vo všetkých kostoloch na Slovensku

* ZBP Ján 50 rokov

 

  Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.