Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 23.05.2022 do 29.05.2022

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Mária  (rodina Čurová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Peter, Pavel s rodinou  (rodina Medveďová)

Zakončenie Paschy

Streda

 

6:30

 

* Jozef

Nanebovstúpenie Ježiša Krista

Štvrtok

 

18:00

 

Myrovanie

 

Piatok

 

18:00

 

* Helena  (rodina Fučilová)

 

Sobota

 

7:30

 

* Jozef

Siedma nedeľa po Pasche

otcov Prvého nicejského snemu

Nedeľa

 

9:00

 

* Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Štvrtok :     16:30          Nedeľa:     10:30

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude, ale s prvoprijímajúcimi v piatok.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Letné tábory v Juskovej Voli.

- V nedeľu bude zbierka na Katolícke masmédia.

- Festival viery vo štvrtok na Cirkevnej základnej škole vo Svidníku (viď plagát). O 19:00 svätá liturgia.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 23.05.2022 do 29.05.2022

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

19:00

 

* ZBP Jaroslava Gajdošová, 50 rokov života

 

Streda

 

7:00

 

* ZBP rodiny Fečkovej

Nanebovstúpenie Pána

Slávnosť a prikázaný sviatok

Deň pracovného pokoja

Štvrtok

 

17:00

 

* ZBP rodiny Fečkovej

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Siedma veľkonočná nedeľa

Nedeľa

 

10:30

 

* ZBP rodiny Fečkovej

 

  Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti v čase pandémie.

  Číslo účtu našej farnosti: SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  Do poznámky uveďte, na ktorý kostol darujete:  Duplín, Stročín alebo Tisinec.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady.

  Za vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.