Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 06.07.2020 do 12.07.2020

 

Pondelok

 

18:00

 

* Viera s rodinou  (rodina Drimáková)

 

Utorok

 

18:00

 

* Ján, Helena, Danka, Janka s rodinou, Ján s rodinou

 

Streda

 

7:30

 

* Slávka s rodinou, Peter s rodinou  (rodina Drimáková)

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Patrik, Mirka s rodinou  (rodina Potomová)

 

Piatok

 

18:00

 

* Martinka  (rodina Suchaničová)

 

Sobota

 

7:30

 

NÚD

6. Nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:                    Nedeľa:  10:30

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude (kvôli opatreniam MZ).

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19: www.grkatpo.sk

- Kto by chcel podporiť farnosť, môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Tábory v Juskovej Voli.

- Výzva na voľnú nedeľu.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 06.07.2020 do 12.07.2020

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

17:30

18:00

Svätá spoveď

* Za farnosť

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

Sv. Benedikta, Opáta, Patróna Európy

Sobota

6:30

7:00

Svätá spoveď

* ZBP Janky s rodinou

Pätnásta nedeľa

Nedeľa

8:00

14:00

* Ku cti Ducha Svätého

Pobožnosť Sv. Ruženca a litánii k Sv. Cyrilovi a Metodovi

 

 Oznamy:

- Prosba o milodar na chod našej farnosti.

  Číslo účtu našej farnosti v Slovenskej sporiteľni, na ktoré prosíme zasielať milodary

  na chod našej farnosti je SK44 0900 0000 0001 0466 7352.

  D poznámky uveďte obec Duplín, Stročín alebo Tisinec, na ktorý kostol darujete.

  Svoj milodar môžete odovzdať aj osobne členom farskej rady. Za vašu štedrosť

  Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.