Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 23.11.2020 do 29.11.2020

 

Pondelok

 

18:00

 

* Irena s rodinou  (rodina Medviďová)

 

Utorok

 

18:00

 

* Emília

 

Streda

 

6:30

 

+ otec Márius

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Katka  (rodina Vansová)

 

Piatok

 

18:00

 

* rodina Vansová

 

Sobota

 

7:30

 

Za duše v očistci

26. Nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

 Potoky:                    Nedeľa:     10:30

 

 Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude (kvôli opatreniam MZ).

- Bližšie usmernenia ohľadom covid 19: www.grkatpo.sk

- Kto by chcel podporiť farnosť, môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Objednať časopis Slovo 16 eur, Misionár 13 eur, Kalendár 2 eurá.

- Knižné kalendáre 3 eurá.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 23.11.2020 do 29.11.2020

 

Pondelok

 

-

 

-

Sv. Ondreja Dung Laka, kňaza a spoločníkov a mučeníkov

Utorok

 

-


-

 

Streda

14:30

 

 

15:00

16:00

+ Z rodiny Dušana Jenču

(Juraj, Ľubica, Juraj, Zuzana, Mária, Daniela, Zuzana,

Helena, Michal, Anna, Ján)

Korunka, spoveď

modlitba sv. ruženca 

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Prvá adventná nedeľa

Zbierka na charitu

Požehnanie adventných vencov

Nedeľa

 

8:00

 

* Za farnosť

 

 Oznamy:

- Od 1.10.2020 do odvolania :  Vzhľadom k výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii a nárastu počtu infikovaných koronavírusom, rešpektujúc opatrenia platné na Slovensku, veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej svätej omše.

- Okrem toho od 16.11.2020 sa bohoslužby konajú za účasti 50% veriacich pri šachovnicovom sedení. Kňaz slúži sväté omše podľa programu na prijatý úmysel veriacich. Úmysel svätej omše s milodarom za svojich zomrelých a iný úmysel môžete odovzdať kostolníčke alebo osobne.