Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 03.10.2022 do 09.10.2022

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Vasiľ, Terézia, Peter  (rodina Sluťaková)

 

Utorok

 

18:00

 

+ Ján, Mária, Slavomír  (rodina Popiková)

 

Streda

 

6:30

 

+ Za duše v očistci

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Irena

 

Piatok

 

16:30

 

+ Andrej

 

Sobota

 

7:30

 

* otec Jozef s rodinou

18.nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

10:30

 

* Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     9:00

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Výlet pre mladých do Tatier.

- Prvopiatkový týždeň.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 03.10.2022 do 09.10.2022

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

 

Nedeľa

 

-

 

-

 

  Oznamy: