Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram bohoslužieb

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 17.06.2024 do 23.06.2024

 

Pondelok

 

18:00

 

 * Lenka  (rodina Vansová)

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

Piata nedeľa po Päťdesiatnici

Nedeľa

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

  Farnosť Potoky:                    Nedeľa:     10:30

 

  Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Kto by chcel podporiť farnosť môže finančne na číslo účtu: SK46 0900 0000 0006 2052 1173.

- Zmena programu vyhradená.

- V prípade potreby sa môžete na mňa obrátiť na telefónne číslo 0902/585327.

- Modlitba a pomoc pre Ukrajinu a podpora synody.

- Farský výlet.

- Dovolenka.

- SWIGI tábor viď plagát.

- Púť rodín do Ľutiny viď plagát.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 17.06.2024 do 23.06.2024

Féria

Pondelok

 

-

 

-

Féria

Utorok

 

-

 

-

Féria

Streda

15:00

17:30

Hodina Božieho milosrdenstva, Adorácia do sv. omše

+ Anna

Féria

Štvrtok

 

-

 

-

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

Piatok

 

-

 

-

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Sobota

 

-

 

-

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Nedeľa

 

8:00

 

ZBP Dušan

 

  Oznamy:

- Duchovný zápas mužov: V piatok v kostole v Duplíne o 20:00.