Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu

rok 2017

SP- Stročín skládka VÝZVA

Podklady k verejnému obstarávaniu odstránenia nelegálnej skládky

VÝZVA - Stročín skládka
POdklady k verejnému obstarávaniu odstránenia nelegálnej skládky
(47.55 kb)
(19.85 kb)

SP- Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

Podklady k verejnému obstarávaniu vybudovania kontajnerových stojísk

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

(581.18 kb)

Územný plán v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)

Naše Dokumenty

(33.5 kb)
(50.5 kb)
(90 kb)
(27 kb)
(37.5 kb)
(38.5 kb)
(46.5 kb)
(87.5 kb)
(59 kb)
(79 kb)
Inzerát
Prenájom budovy
(20.5 kb)
(83.5 kb)
Inzerát
predaj budovy SKLAD-bývala baliareň TAVAD
(22 kb)
Inzerát
Predaj nehnuteľnosti budovy "PRÁČOVŇA"
(24 kb)
(29.22 kb)