Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)
(620.9 kb)
(856.19 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 12.03.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 23.03.2018

(834.21 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 14.03.2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(363.14 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 31.05.2018

(829.92 kb)

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o podlimitnej koncesii

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania- zverejnené 5.2.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia od 1.1.2018 do 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
(154.52 kb)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Stročín

POH obce Stročín

Oznámenie o začatí vyvlastňov. konania - zverejnené 11.3.2019

pre stavbu: Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Š

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.4. do 13.5.2019

Projekt : "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín“

Pozvánka na "Deň matiek"

Pozvánka na "Deň matiek"

Pozvánka na "Deň matiek"
Pozvánka na "Deň matiek"
(245.31 kb)

Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Stročín

Návrh záverečného účtu obce Stročín
Návrh záverečného účtu obce Stročín
(363.5 kb)

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

SP - Stročín skládka VÝZVA

Predmet zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Stročín

SP - Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Stročín

VÝZVA na predloženie cenových ponúk - rekonštrukcia GRK

Výzva - Rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu zo dňa 15.06.2017

(24.55 kb)

Výzva na predloženie CP - kontajnery 1100 l

Výzva na predloženie cenových ponúk zverejnená 30.1.2018

(24.55 kb)

VZN o výške poplatkov v ŠJ

VZN o výške poplatkov v ŠJ

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-zverejnené 18.4.2018

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky a overenia vyročnej správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2018

Naše Dokumenty

(33.5 kb)
(50.5 kb)
(90 kb)
(27 kb)
(37.5 kb)
(38.5 kb)
(46.5 kb)
(87.5 kb)
(59 kb)
(79 kb)
Inzerát
Prenájom budovy
(20.5 kb)
(83.5 kb)
Inzerát
predaj budovy SKLAD-bývala baliareň TAVAD
(22 kb)
Inzerát
Predaj nehnuteľnosti budovy "PRÁČOVŇA"
(24 kb)
(29.22 kb)

Výpočet úrovne vytriedeného odpadu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK zverejnená 07.02.2019

(391.69 kb)