Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín

(856.19 kb)
(620.9 kb)
Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Stročín

POH obce Stročín

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

SP - Stročín skládka VÝZVA

Predmet zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Stročín

SP - Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Stročín

VZN o výške poplatkov v ŠJ

VZN o výške poplatkov v ŠJ

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky a overenia vyročnej správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA za rok 2019

Odpis zápisnice OVK

Odpis zápisnice OVK

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Tu nájdete všetky informácie, ako triediť komunálny odpad, ktorá komodita kde patrí

Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní BRO

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za r. 2020

Správa z auditu účtovnej závierky za r. 2020

NÁVRH rozpočtu na rok 2022

NÁVRH rozpočtu na rok 2022

Naše Dokumenty

(29.22 kb)
(83.5 kb)
(59 kb)
(38.5 kb)
(37.5 kb)
(27 kb)
(90 kb)
(50.5 kb)
(33.5 kb)

Výpočet úrovne vytriedeného odpadu