Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán - Zadanie

  Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania

pre spracovanie územného plánu

OBCE STROČÍN

 

V zmysle § 20 ods. 3) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Obecný úrad Stročín oznamuje prerokovanie

návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu obce Stročín

v termíne :

od 26.01.2015  do 24.02.2015

 

V uvedenom termíne je návrh zadania prístupný na internetovej stránke  www.strocin.uzemnyplan.sk,

alebo u pracovníkov Obecného úradu.

Písomné pripomienky k predmetnému návrhu možno zaslať na adresu:

Obecný úrad Stročín, Stročín 15,  089 01 Stročín

v termíne najneskôr do 24.02.2015

 

Ján Drimák

Starosta obce

Stročín

 

Daný dokument si môžete naštudovať na nasledovnej internetovej adrese

www.strocin.uzemnyplan.sk

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
HARMONOGRAM ZBERU komunálneho a separovaného ODPADU
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete na tejto obecnej stránke kliknutím na priečinok "Dokumenty", kde si ho môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte pdf.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Voľby do NRSR
OZNAM
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Plánovaná oprava fasadnej omietky na rímsko katolíckom kostole
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít