Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany

Zámer realizácie rýchlostnej cesty R4 Svidník - Kapušany je zverejnený na webovom sídle ministerstva ŽP SR na webovej adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r4-svidnik-kapusany

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
HARMONOGRAM ZBERU komunálneho a separovaného ODPADU
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete na tejto obecnej stránke kliknutím na priečinok "Dokumenty", kde si ho môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte pdf.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Voľby do NRSR
OZNAM
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Plánovaná oprava fasadnej omietky na rímsko katolíckom kostole
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít