Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že máte možnosť  podať návrh, pripomienku na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021. Ak máte nejaký podnet či pripomienku, je možné ju na vyplnenom tlačive priniesť na obecný úrad. Všetky Vaše návrhy a pripomienky budú doručené na Úrad Prešovského samosprávneho kraja, na odbor dopravy.

TLAČIVO na podávanie podnetov a  pripomienok nájdete v priečinku DOKUMENTY  pod názvom Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov. 

Zoznam aktualít

Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
V pondelok /05.októbra 2020 / je v obci ZBER ZMIEŠANÝCH PLASTOV!
Súťaž realizovaná PSK pre cestujúcich o hodnotné ceny
Informácia o podporenom projekte z PSK
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok na tvorbu cestovných poriadkov
Opatrenie ÚVZ SR- informácie po príchode z epidemiologicky nebezpečných krajín
Opatrenie ÚVZ SR - informácie ohľadom otvárania hraníc
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie