Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk

PREDMET VÝZVY :  ODSTRÁNENIE NELEGÁLNEJ SKLÁDKY V OBCI STROČÍN  a

                                      VYBUDOVANIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK V OBCI STROČÍN

 

 DOKUMENT v plnom znení  a všetky potrebné dokumenty patriace k VÝZVE nájdete na tejto stránke v sekcii DOKUMENTY -  pod názvom dokumentu :

 a) SP- Stročín skládka VÝZVA

 b)  SP- Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

 

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
HARMONOGRAM ZBERU komunálneho a separovaného ODPADU
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete na tejto obecnej stránke kliknutím na priečinok "Dokumenty", kde si ho môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte pdf.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Voľby do NRSR
OZNAM
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Plánovaná oprava fasadnej omietky na rímsko katolíckom kostole
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít