Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

VÝZVA na predloženie cenových ponúk

  VÝZVU NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK NA ZÁKAZKU s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" s prílohami  nájdete v sekcii :

DOKUMENTY →pod názvom "VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK - Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín" zverejnená 07.02.2019

 

Priečinok dokumenty nájdete po otvorení oficiálnej stránky obce Stročín na ľavej strane pod sekciou HLAVNÉ MENU. Po otvorení priečinku dokumenty je potrebné nájsť a rozkliknúť priečinok s názvom : "Výzva na predloženie cenových ponúk- Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín", ktorý sa nachádza na spodnej časti stránky.

Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít