Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20180820 Dopravné zrkadlo Plutko s.r.o.
277.92 €
20180022 Zmena ÚPN Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1200.00 €
2250004688 Prepl.el.energie obec VSE
-104.83 €
2250059103 Prepl.el.energie MŠ VSE
-73.22 €
2250004688 Prepl. el.energie, Verejné osvetlenie VSE
-34.07 €
59619 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.26 €
2019067 Spracovanie miezd MŠ Obec Nižný Orlík
206.64 €
19010 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
167.68 €
8696831363 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
432.00 €
8696831325 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
539.00 €
2250004688 VO - výmena plomby VSE
8.10 €
1150004688 VO - výmena ističa VSE
20.00 €
192100773 Internet Ocú VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
192100687 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
19010009 Podduklianske novinky PONO PRESS - Sivák Pavol
20.00 €
3312019 Služby-informac.Výzvach SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
2019038 Príspevok obce Obec Stročín
266.00 €
3091901024 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
864.00 €
2019067 Spracovanie miezd Obec Nižný Orlík
206.64 €
19010 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
167.68 €
8696831363 Plyn MŠ SPP a.s.
432.00 €
8696831325 Plyn OcÚ SPP a.s.
539.00 €
2250004688 VO - výmena plomby VSE
8.10 €
1150004688 VO - výmena ističa VSE
20.00 €
192100773 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1921000687 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
19010009 Podduklianske novinky PONO PRESS - Sivák Pavol
20.00 €
3312019 Služby - informač. Výzvach SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
2019038 Príspevok obce Obec Nižný Orlík
266.00 €
3091901024 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
864.00 €
182677 Aktualizácia web stránky Webex media, s.r.o.
36.00 €
90418435 Elektr. energia - vodovod Starina VVS a.s.
76.12 €
18211 Uloženie odpadu AGB ekotrend,s.r.o.
188.90 €
83770173 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
57.30 €
8224012906 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
824012888 Telefón OcÚ T-com a.s
28.68 €
180427 Spracovanie osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
2124632315 Stočné cesty VVS a.s.
245.86 €
18121 Uloženie odpadu AGB ekotrend,s.r.o.
234.86 €
2018361 Autobus Sarospatak CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
310.00 €
842018 ZP MK zóna B Zdravecká Tatiana Ing.
583.00 €
162018 Vystúpenie na rómsky festival Stropkoviani - Občianske združenie
400.00 €
2018015 Právne služby JUDr. Michal Harviš
150.00 €
20180224 Náradie na požiarnu ochranu Florian - hasičská a záchranárska technika
460.00 €
01082018 Oslavy obce , kult. program OZ Rovina
668.00 €
18090385 Maľovaná mapa CBS spol. s.r.o.
333.00 €
6222018 Oprava kosačky Slavomír Vanat
160.96 €
180016 Ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
2018274 Vypracovanie VO na kanalizáciu Maiana Consulting s.r.o.
100.00 €
272018 Detská preliezka Zahrajme sa s.r.o.
3468.00 €
1800001 Konvektomat, Miesič ŠJ Tariracing - Matúš Taraš
2471.40 €
2018083 Žiadosť obce na fasádu AN FORS s.r.o.
100.00 €
812018 Oprava kosačky Slavomír Vanat
172.40 €
1792218 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.94 €
1322018 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
270.00 €
1812001725 Aktualizácia programu ŠJ SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
90416842 Oprava vodovodu VVS a.s.
68.96 €
2124532955 Povrchová voda VVS a.s.
94.81 €
1152018 Oprava vodovodu PVS - Leško
272.00 €
20181224 Rekonštrukcia MŠ H.K.K. mont, s.r.o.
6160.67 €
20181229 výstavba požiarnej zbrojnice GAS-MG, spol. s r.o.
31188.84 €
532018 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
20180013 Hračky do MŠ Kessel s.r.o.
200.00 €
18323 Toner ADM com s.r.o.
18.24 €
2018085 Náklady hlavného kontrolóra Mesto Giraltovce
21.53 €
20180064 vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
1315800693 za plošinu Technické služby Svidník
63.23 €
1530012607 Mobil Tsp O2 Slovakia s.r.o.
56.80 €
182115524 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
1821115612 Internet Ocú VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
181545 Web stránka - správa Webex media, s.r.o.
144.00 €
16436118 Vývoz TKO FURA s.r.o.
368.73 €
1010684702 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
1010684701 Telefón OcÚ T-com a.s
24.01 €
4218052862 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
568.28 €
180384 Ochrana os.údajov GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
20180030 Návrh ZsD č. 1 ÚPN URBAN studio s.r.o.
1500.00 €
18110073 Prevedené práce Kovmak s.r.o.
198.14 €
26293911 Obecné noviny INPROST s.r.o.
88.40 €
8600024656 Plyn MŠ SPP a.s.
393.00 €
8600024618 Plyn OcÚ SPP a.s.
460.00 €
803273040 Časopisy MŠ Slovenská pošta, a.s.
13.20 €
4218052512 Malý rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
180134 Prac.oblečenie §54 Tatiana Michalková
62.52 €
5483043412 mobil Orange Slovensko, a.s.
53.26 €
34 Spracovanie ge.plánu na MK Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
272.00 €
32 Porealizačné zameranie -rozšírenie vodovodu Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
360.00 €
1102018 Dozor - rozšírenie vodovodu PVS - Leško
722.50 €
20181125 Rozšírenie vodovodu GAS-MG, spol. s r.o.
46840.50 €
18168 Uloženie TKO AGB ekotrend,s.r.o.
413.18 €
201873 Rekonštrukcia budovy OcÚ CONROOF,s.r.o.
6160.67 €
1002018 Poukážky na Mesiac úcty k starším Anna Nemcová
420.00 €
18334 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
125.38 €
180275 Náradie na AČ ALNA SK s.r.o.
100.10 €
182114256 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
182114169 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
2250004688 VO 172, OÚ 205, TJ 110, DS 59 VSE
597.00 €
2250059103 El. energie MŠ VSE
260.00 €
1499418 Vývoz TKO FURA s.r.o.
368.23 €
1206811294 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
57.31 €
1010684701 Telefón OcÚ T-com a.s
21.79 €
1010684702 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
3018946755 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
360.00 €
7214328650 Plyn OcÚ SPP a.s.
391.00 €
7214328674 Plyn MŠ SPP a.s.
334.00 €
2018101 Náhradné diely na traktorik Marek Špak- Martech
141.27 €
20180049 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
112.80 €
180288 Ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
1092018 Oprava poruchy vodovod PVS - Leško
317.00 €
180103 Stravovanie na mesiac úcty k starším Dušan Gľuz SEAVEN HEAVEN
370.00 €
2018305 Projekt Žiaodsť - Rozšírenie kanal Sunrise group s.r.o.
300.00 €
180002 Okrasné tuje Mabel - Beliš Marián
928.00 €
2018020 Vystúpenie - Mesiac úcty k starším Bravo o.z.
450.00 €
20181304 Ciachovanie váh ŠJ Ing. Pillár Slavomír
56.40 €
201801 VO kompostéry pre Kaštielik Združenie Kaštielik
810.22 €
26 GP zóna B pokračov. MK Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
417.00 €
25 GP zóna B pokračov. Dubos Ján Štiavnický - Geodet. a kartog. práce
177.00 €
180102 Ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o.
25.00 €
0208505909 mobil Orange Slovensko, a.s.
49.50 €
18147 Uloženie odpadu AGB ekotrend,s.r.o.
180.62 €
1420118 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
9.60 €
180264 AČ - náradie ALNA SK s.r.o.
151.00 €
1001109058 Poistenie - príves. vozík Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
22.00 €
180112 CnTp § 54 OOPP Michalková
250.08 €
180113 §54 praxou k zamestnaniu.OOPP Michalková
62.52 €
182112849 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182112937 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
201880045 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
1204216113 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
51.80 €
1010684702 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
1010684701 Telefón OcÚ T-com a.s
20.89 €
2124289499 Stočné cesty VVS a.s.
245.86 €
1308518 Vývoz TKO FURA s.r.o.
370.44 €
862018 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
270.00 €
20188272 Spracov.účt.MŠ Obec Nižný Orlík
106.68 €
7309047350 Plyn MŠ SPP a.s.
202.00 €
7309047326 Plyn OcÚ SPP a.s.
236.00 €
18239 Toner ADM com s.r.o.
9.78 €
2018029 PD - prekládka NN vedenia Ing. Igor Parada
200.00 €
518323795 Overenie váh v ŠJ Slovenská legálna metrológia
27.00 €
1062018 Výmena vodomerov PVS - Leško
323.00 €
242018 Vyvlastňovanie, konanie MK JUDr. Jozef Čurila - Notársky úrad
600.00 €
2124191423 Stočné MŠ VVS a.s.
51.04 €
18134 TKO poplatok za uloženie AGB ekotrend,s.r.o.
260.59 €
180215 Náradie na AČ ALNA SK s.r.o.
151.10 €
460480023 Asfaltovanie chodníka Správa a údržba ciest PSK
1568.64 €
511076994 Poistka MŠ Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
180100185 Oznam v novinách PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
182111504 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182111592 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1203418 BRK odpad ŠJ FURA s.r.o.
12.00 €
20181139 Drobný nákup Peter Pilip BYTSERVIS
107.22 €
20180038 TKO veľkoplošné kontajnery Odpady Recycling, s.r.o.
112.80 €
18214 Toner ADM com s.r.o.
9.36 €
1157218 Vývoz TKO FURA s.r.o.
550.54 €
1201608668 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
51.30 €
1344 Rozvoj talentu - tvorivé dielne DIPO - Ing. Ján DINDÁK
700.00 €
8215980838 Telefón OcÚ T-com a.s
25.78 €
8215980853 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
3018998021 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
720.00 €
18080046 Reklama KA Jozef Mičo - KOVMAK
501.00 €
762018 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
241.00 €
7314000242 Plyn MŠ SPP a.s.
65.00 €
7314000292 Plyn OcÚ SPP a.s.
76.00 €
5474036523 Mobil Orange Slovensko, a.s.
38.70 €
18269 Akcent SK AKCENT Svidník
46.68 €
20182017 Robot Eta Centrimo 0029 ALNA SK s.r.o.
229.00 €
180186 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
151.00 €
18249 Kancel.potreby AKCENT Svidník
45.02 €
1199039625 Mobil Tsp O2 Slovakia s.r.o.
52.30 €
182110153 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
20180324 Oslavy obce, autobus Spiš bus s.r.o.
196.60 €
2442018 Knihy Vítezslav Fischer, Život a zdravie
74.90 €
18096 Znešk.odpadu Šemetkovce AGB ekotrend,s.r.o.
244.51 €
2018053 Hydrogeolog.prieskum, studňa RNDr. Ján Grech - Penetra
1305.00 €
218050 Projekt na studňu - skleníky RNDr. Ján Grech - Penetra
180.00 €
20180549 Hyg. potreby na WC Mgr. Gabriela Dereníková HYGART
21.34 €
20180533 Toaletný papier Mgr. Gabriela Dereníková HYGART
22.32 €
36/2018 Oprava kosačiek Slavomír Vanat
202.26 €
283062018 Autobus - výlet MŠ do KE B and B International Forwarding, s.r.o.
254.40 €
2018027 Plechy na javisko Kovmak s.r.o.
233.16 €
18070 Poplato za vývoz TKO Šemetkovce AGB ekotrend,s.r.o.
228.88 €
182110240 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
8214016533 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
82140016518 Telefón OcÚ T-com a.s
28.85 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
260.00 €
2250004688 el.ener.roz.172,205,110,59,51 VSE
597.00 €
1082018056 Oslavy obce, nafukovac.atr. Joe Laughter s.r.o.
150.00 €
1025418 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.44 €
20180791 Drobný nákup Peter Pilip BYTSERVIS
119.40 €
180535 ochrana osobných údajov PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
7313980453 Plyn OcÚ SPP a.s.
37.00 €
7313398047 Plyn MŠ SPP a.s.
31.00 €
18202 Toner do kopírky ADM com s.r.o.
13.68 €
5469525757 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
926418 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
12.00 €
20180029 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
5465063127 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
18174 Toner ADM com s.r.o.
10.32 €
2018249 Príspevok spol.úradovni Obec Nižný Orlík
1440.75 €
180100152 Oslavy obce - zverejnenie PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
180156 Náradie na AČ ALNA SK s.r.o.
151.00 €
180105 vlajky EU Gajdoš Gabiel - REPREZENT
41.20 €
1311800338 oprava VO Technické služby Svidník
15.71 €
1196613245 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
60.79 €
3018929879 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
720.00 €
182108895 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
182108809 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
2018227 Opatrov.služby - Marková Obec Nižný Orlík
20.00 €
2018177 prevod príspevku na ŽP Obec Nižný Orlík
38.34 €
8211208163 Telefón OcÚ T-com a.s
21.88 €
8212081676 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
180241 ochrana osobných údajov PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
212395761 Stočné cesty VVS a.s.
243.19 €
840018 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.94 €
7229211876 Plyn MŠ SPP a.s.
31.00 €
7229211852 Plyn OcÚ SPP a.s.
37.00 €
462018 Prevádzka vodovodu 4-6/2018 PVS - Leško
240.00 €
2018033 dosky, rezivo na dvor MŠ B&G interiér, s.r.o.
310.94 €
2123947948 Stočné povrchové vody VVS a.s.
134.09 €
20180024 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
5460617232 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
180069 OOPP AČ Tatiana Michalková
135.72 €
18169 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
131.83 €
52/2018 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
208505909 mobil Orange Slovensko, a.s.
49.48 €
1193901826 Telefón TSP 19,99, karty na vodojem 37,29 O2 Slovakia s.r.o.
57.28 €
20180116 Oprava kamerového systému SPEX, s.r.o.
120.60 €
802273040 Časopisy MŠ Slovenská pošta, a.s.
8.60 €
182107467 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182107554 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
342018 osadenie tabuliek PHO PVS - Leško
34.00 €
687618 TKO vývoz FURA s.r.o.
368.73 €
182774 KUKA nádoby MEVA-SK s.r.o. Rožňava
645.00 €
1010684701 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
1010684702 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
1801112 CDPR ochrana os.údajov PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
26293811 Obecné noviny INPROST s.r.o.
20.80 €
7303982136 Plyn MŠ SPP a.s.
34.00 €
7303982112 Plyn OcÚ SPP a.s.
40.00 €
18036 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
45.60 €
2018356 Plastová tabuľa - vitrína Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
40.80 €
4218045398 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
3018921650 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
18120 UPS kamery ADM com s.r.o.
181.32 €
20180017 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
2021 Preprava osôb Makovička SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
31.02 €
8/2018 GP na MK zóna A Ján Štiavnický
307.00 €
22/2018 Audit Ing.Marta Dvorská
600.00 €
182106140 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182106227 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
027 Vystúpenie Makovičky Podduklianske osvetové stredisko Svidník
200.00 €
2017028 Činnosť CVČ Centrum voľného času
365.50 €
2018019 Činnsoť CVČ Centrum voľného času
215.00 €
20180007 Čistopis ÚPN Ing. Hudec
190.00 €
1191517701 Mobil O2 Slovakia s.r.o.
47.84 €
2018139 Spracovanie účtovníctva Obec Nižný Orlík
91.44 €
8207946197 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
8207946177 Telefón OcÚ T-com a.s
22.09 €
532118 Vývoz TKO FURA s.r.o.
370.14 €
2250004688 El.energia Oú VSE
597.00 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
260.00 €
7303960994 Plyn OcÚ SPP a.s.
94.00 €
7303961020 Plyn MŠ SPP a.s.
81.00 €
2018099 Žiadosť - elektromobil MEDIINVEST, s.r.o.
420.00 €
6611812174 Vyjadrenie k stavbe Cichy T-com a.s
13.90 €
062018 Projekt Zóna A MK L+H KOM, s.r.o.
500.00 €
5451710745 Mobil Orange Slovensko, a.s.
38.63 €
466318 Kuchynský odpad FURA s.r.o.
24.00 €
4346/18 Hlásenie TKO FURA s.r.o.
12.00 €
2018002 Veľkoplošné kontajnery 6 ks. CONSORTIO SILVE s.r.o.
2008.80 €
20180011 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
20180331 Odstr.neleg.skládky pri Ondave GAS-MG, spol. s r.o.
2606.80 €
182104765 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182104852 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2123602833 Stočné cesta VVS a.s.
237.52 €
8205949408 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
8205949387 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
1188910869 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
40.79 €
351318 Vývoz TKO FURA s.r.o.
552.51 €
20180011 Manažment ext. sanácia ČSO XENON, s.r.o.
2580.00 €
1319800149 Výmena VO oprava Technické služby Svidník
21.29 €
162018 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
296.00 €
7308926496 Plyn OcÚ SPP a.s.
246.00 €
7308926522 Plyn MŠ SPP a.s.
210.00 €
1806411 MV MR Slovgram
38.50 €
5447253467 Mobil Orange Slovensko, a.s.
36.70 €
2123507124 Stočné MŠ VVS a.s.
105.20 €
20180172 Školenie členov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR
200.00 €
3018913086 Stravné lístky TSP 272 CHD 136 DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
18087 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
89.80 €
2018003 ÚPN obce Stročín URBAN studio s.r.o.
510.00 €
3671701865 Údržba kopirky AutoCont SK a.s.
90.24 €
4218042504 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
20182002 Projekt - Rozšírenie kanalizácie DRUPROJEKT IPZ, Ing. Mergeš Michal
912.00 €
20182003 Projekt oprava budovy MŠ DRUPROJEKT IPZ, Ing. Mergeš Michal
456.00 €
6611807722 Vydanie potvrdenia cez mobil T-com a.s
13.90 €
265818 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
24.00 €
18024 Tonery ECOLIVE , Róbert Hriž
22.80 €
3018910634 Stravné lístky zo SF DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
598.40 €
8203966419 Telefón OcÚ T-com a.s
21.40 €
8203964203 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
182103388 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182103476 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1186326099 Telefón TSP a karty O2 Slovakia s.r.o.
37.79 €
181002145 Konverzácia dát IFOsoft s.r.o.
10.80 €
216718 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.84 €
180297 Maľované mapy CBS spol. s.r.o.
333.00 €
7293956737 Plyn MŠ SPP a.s.
383.00 €
7293956711 Plyn OcÚ SPP a.s.
448.00 €
182701178 UPDATE MZDY 18.01. IFOsoft s.r.o.
54.96 €
7180400387 Nájom za pôdu Slovenský pozemkový fond
40.00 €
182702254 UPDATE, PB, IM, EO IFOsoft s.r.o.
87.12 €
5442798628 Mobil Orange Slovensko, a.s.
47.66 €
148418 Vrecia TKO FURA s.r.o.
19.80 €
2018104 Príspevok spol.úradu Obec Nižný Orlík
1695.00 €
125518 Zber kuchynského odpadu FURA s.r.o.
24.00 €
2181102818 Hudobné služby SOZA
20.40 €
18013 Tonery ECOLIVE , Róbert Hriž
209.88 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
260.00 €
2250004688 El.energia Rozpis VSE
597.00 €
8800330990 Poplatky RTVS RTVS, s.r.o.
222.96 €
1183763086 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
37.79 €
18010 Toner MŠ ECOLIVE , Róbert Hriž
39.00 €
182102118 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
8201993269 Telefón OcÚ T-com a.s
22.38 €
8201993279 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
182102031 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
7300885217 Plyn OcÚ SPP a.s.
475.00 €
7308885243 Plyn ŠJ SPP a.s.
406.00 €
3738 Tlačiva k DzN INPROST s.r.o.
15.80 €
68718 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.24 €
184301 Spracovanie výkazov TKO FURA s.r.o.
12.00 €
5438342686 Mobil Orange Slovensko, a.s.
36.78 €
7249029519 Plyn MŠ SPP a.s.
419.00 €
7249029494 Plyn OcÚ SPP a.s.
491.00 €
18010 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
141.76 €
13148005 Plošina Technické služby Svidník
44.71 €
20180117 Oprava plynového kotla GAS-MG, spol. s r.o.
164.90 €
182100691 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
182100780 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
3382018 Informácie o výzvach na dotácie SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
337/17 Dobudovanie systému pre odvoz kom. odpadu IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
12154.86 €
172112082 Internet TJ VOSPOL, s.r.o.
113.80 €
90381105 El.energia Starina VVS a.s.
119.95 €
7441282486 Preplatok plyn OcÚ SPP a.s.
-147.87 €
7448265181 Preplatok plyn MŠ SPP a.s.
-335.42 €
1801717 Zber biol.odpadu FURA s.r.o.
24.00 €
180100009 Podduklianske noviny PONO PRESS - Sivák Pavol
19.60 €
3018902145 Stravné lístky OcÚ - 272, Tsp - 272 DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
22018 Právne služby JUDr. Jozef Čurila - Notársky úrad
2000.00 €
2018038 Režijné náklady spol. úradu Obec Nižný Orlík
266.00 €
2018066 Spracovanie účtovníctva Obec Nižný Orlík
91.44 €
180100021 Aktualizácia programu ŠJ SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
2250004688 Nedoplatok el. energie Obce VSE
150.28 €
2250059103 Vrátenie el. energie zúčt. MŠ VSE
-24.46 €
20170011 Hračky do MŠ Kessel s.r.o.
150.00 €
192017 Sanácia nelegálnej splátky IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
59748.00 €
122017 Štúdia budovy OcÚ Promiron s.r.o.
560.00 €
1012017 Obliečky MŠ Hajaš Ladislav
298.70 €
5517016378 Skartovačka OFFICE DEPOT s.r.o.
88.80 €
1704856 Pneumatiky KIA Pneupex, spol. s.r.o.
139.51 €
1181427069 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
38.30 €
8200039258 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
8200039243 Telefón OcÚ T-com a.s
21.04 €
223277961 Stočné povrchová voda VVS a.s.
94.21 €
1738317 Vývoz TKO FURA s.r.o.
371.02 €
126/2017 Výmena vodomerov PVS - Leško
25.00 €
2017/03 Školenie HK Mesto Giraltovce
21.00 €
5433976003 Mobil Orange Slovensko, a.s.
35.58 €
1162017 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
290.00 €
2123175479 Stočné VVS a.s.
113.84 €
1178925817 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
28.14 €
9104676908 Telefón OcÚ T-com a.s
27.40 €
532017 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
171207 Materiál OcÚ ČVAŇ Ivan
205.60 €
0272017 Ohňostroj KOPYR- Galanta
150.00 €
1579417 Vývoz TKO FURA s.r.o.
369.53 €
0104676921 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
170208 Plošina Marek Špak- Martech
90.00 €
2629381 Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
172115576 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
172115487 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
701273040 Včielka MŠ Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
7303856236 Plyn MŠ SPP a.s.
335.00 €
7303856208 Plyn OcÚ SPP a.s.
346.00 €
730385 Členský poplatok Združenie miest a obcí
93.23 €
171683 Webová stránka Webex media, s.r.o.
144.00 €
231017 Poukážky na mesiac úcty k starším Anna Nemcová
400.00 €
0208505909 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
3562017 Bezpečnostný projekt OcÚ Richard Krajčík - Fenix
100.00 €
2017002 Vypracov. PD, vodovod pre MRK Michal Mergeš - Druprojekt IPZ
840.00 €
217899 Hygienické potreby WC Gabriela Dereníková - Hygart
43.44 €
2017246 Vypracovanie žiadosti 7.4 MEDIINVEST, s.r.o.
210.00 €
4218037873 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
317944406 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
340.00 €
1489817 Vývoz kuchynského odpadu FURA s.r.o.
24.00 €
3102791283 Telefón OcÚ T-com a.s
31.34 €
3102791300 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
1176363016 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
172114150 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172114240 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2250004688 El.energia Obec VSE
521.00 €
2250059103 El. energia MŠ VSE
256.00 €
17353 Kancelárske potreby TSP AKCENT Svidník
31.82 €
1710019 Drobný nákup OcÚ FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
65.15 €
1440017 Vývoz TKO FURA s.r.o.
370.13 €
7288893673 Plyn OcÚ SPP a.s.
294.00 €
7288896706 Plyn MŠ SPP a.s.
285.00 €
20170967 Zástavy - Voľby do VÚC LIM PO, s.r.o.
36.40 €
1313700601 Vývoz kontajnera Technické služby Svidník
121.95 €
5425095488 Mobil Orange Slovensko, a.s.
36.46 €
1342617 Spracovanie hlásenia FURA s.r.o.
12.00 €
17076 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
22.80 €
17080 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
14.28 €
962017 Vodomer - vodojem PVS - Leško
92.40 €
1356417 Zber bio opadu ŠJ FURA s.r.o.
24.00 €
172112816 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172112905 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
3100928096 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
3100928113 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
1173844954 Mobil Tsp O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
20017266 Lopta Sagansport, s.r.o.
85.00 €
1247017 Vývoz TKO FURA s.r.o.
553.54 €
2122947234 Stočné VVS a.s.
94.21 €
7298812744 Plyn MŠ SPP a.s.
172.00 €
7308801442 Plyn OcÚ SPP a.s.
178.00 €
762017 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
240.00 €
17304 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
50.33 €
2122941091 Stočné MŠ VVS a.s.
66.53 €
2017280 Spracovanie účt. MŠ Obec Nižný Orlík
91.44 €
4218035838 Laboratórne vyšetrenie vody ŠVPÚ DK
397.64 €
3017936149 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
5420651566 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
17198 Údržba PC ADM com s.r.o.
18.00 €
172111555 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
172111466 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
2017034 Členské - požiarnici ÚzO DPO Stropkov/Svidník
62.00 €
20171235 Stavebný materiál Peter Pilip BYTSERVIS
62.06 €
1171432398 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
1114017 Vývoz TKO FURA s.r.o.
301.54 €
1799891921 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
5799891927 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
21712 PD - požiarna zbrojnica JM2 s.r.o.
990.00 €
1232017 Vystúpenie FS - Oslavy obce Zväz Rusínov - Ukrajincov SR
500.00 €
7298812744 Plyn MŠ SPP a.s.
56.00 €
7298812711 Plyn OcÚ SPP a.s.
57.00 €
642017 Výmena vodomerov PVS - Leško
394.00 €
5416217957 Mobil Orange Slovensko, a.s.
36.72 €
17258 Tlač brožúrky - oslavy obce AKCENT Svidník
277.20 €
2017162 Vypracovanie Žo NFP MEDIINVEST, s.r.o.
210.00 €
817 Potraviny - oslavy obce Anna Nemcová
166.25 €
12017 Kamera - oslavy obce Bc. Ján Petnuch
350.00 €
2017003 Ohňostroj - oslavy obce MAHAN s.r.o.
250.80 €
170182 Nákup pre AČ ALNA SK s.r.o.
50.00 €
17259 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
75.74 €
062017 Prechod pre chodcov HTS elektro s.r.o
434.66 €
1/2017 Vystúpenie - oslavy obce "PREŠOVSKÍ HELIGONKÁRI"
500.00 €
17056 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
42.00 €
39139 Prenosné WC - oslavy obce TOI TOI DIXI, s.r.o.
78.00 €
2017020 PD - presun el. stĺpov Ing. Igor Parada
360.00 €
3671700574 Oprava kopírky AutoCont SK a.s.
95.29 €
022017 Dosky na altánok Martin Žribko
207.20 €
460170037 Asfalt Správa a údržba ciest PSK
115.29 €
11/2017 Fasáda MŠ Gula Vladislav - Maliarske a natieračské práce
451.59 €
17073 Strava oslavy obce Dušan Gľuz SEAVEN HEAVEN
1156.13 €
302017 Kone, spev - oslavy obce Ing. Štefan Barančík, ČIKO
300.00 €
17211090 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
17 GP zóna "A" mist. komunikácie Ján Štiavnický
837.00 €
2250059103 El. energie MŠ z Dotácie 5r. deti VSE
256.00 €
225004688 El. energie ROZPIS VSE
521.00 €
1168900563 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
172110 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1798905485 Telefón OcÚ T-com a.s
23.71 €
7798905496 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
2017201 Agenda ŽP Obec Nižný Orlík
38.35 €
2007249 Opatrovateľská činnosť - Marková Obec Nižný Orlík
20.00 €
39 Makovička - oslavy obce Podduklianske osvetové stredisko Svidník
500.00 €
10820117024 Nafukovacia atrakcia - Oslavy obce Joe Laughter s.r.o.
150.00 €
2122728793 Voda Starina VVS a.s.
255.53 €
20171112 Materiál OcÚ Peter Pilip BYTSERVIS
169.44 €
20170742 Oprava vodovodu GAS-MG, spol. s r.o.
237.60 €
1172208349 Knihy MŠ Ševt a.s
14.11 €
20170566 Pamätné plakety - Oslavy obce LIM PO, s.r.o.
112.20 €
982117 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.84 €
622017 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
225.00 €
7303774112 Plyn MŠ SPP a.s.
27.00 €
7303774079 Plyn OcÚ SPP a.s.
28.00 €
2017492 Prezenty k 700. výročiu Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
2442.00 €
5411795972 Mobil Orange Slovensko, a.s.
34.70 €
32017 Náter strechy na MŠ GAÁR - Gabriel Gombár
1255.60 €
2017335 Autobus do Maďarska CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov
310.00 €
893717 Sprac. výkazov FURA s.r.o.
12.00 €
172108727 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172108812 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
172007025 Oprava dát pre DCOM IFOsoft s.r.o.
20.76 €
170159 § 52 A.Č. ALNA SK s.r.o.
144.00 €
317927683 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
652.80 €
2017161 Činnosť spol.úradu Obec Nižný Orlík
1410.00 €
170010159 Inzercia v novinách PONO PRESS - Sivák Pavol
19.20 €
17227 Kanc.potreby TSP AKCENT Svidník
61.86 €
170073 Nákup na § 54 Michalková
179.68 €
2210090215 Stočná cesta VVS a.s.
93.19 €
2122618475 Stočné VVS a.s.
90.68 €
20170963 Drobný nákup Peter Pilip BYTSERVIS
410.82 €
1165636240 Mobil Tsp O2 Slovakia s.r.o.
23.99 €
522017 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
0797919909 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
1797919915 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
2017149 Správ. popl. Medviď - Hanak Obec Nižný Orlík
50.00 €
778517 Vývoz TKO FURA s.r.o.
301.94 €
7194007652 Plyn OcÚ SPP a.s.
28.00 €
7194007685 Plyn MŠ SPP a.s.
27.00 €
2017029 Oprava služobného auta KIA M-M-M Com, s.r.o.
50.70 €
201799 Výlet MŠ JOMI Šak s.r.o.
331.20 €
1/2017 Vypracovanie žiadosti OP ĽZ - stojisk DETECH s.r.o.
950.00 €
432017 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
240.00 €
5407430458 Telefón Orange Slovensko, a.s.
31.00 €
20170007 Oprava kosačky Milan Zalecký - MIZAL
313.50 €
170125 § 52 A.Č. ALNA SK s.r.o.
144.00 €
170065 § 52a Dobrovoľ. Tatiana Michalková
44.50 €
17038 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
46.56 €
17170 Kancel. poterby TSP AKCENT Svidník
136.70 €
20170030 LED svietidlo pouličné SANDOLUX s.r.o
140.00 €
172107381 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172107465 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
700273040 Včielka Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
1162986102 Mobil Tsp O2 Slovakia s.r.o.
22.58 €
9796938391 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
6796938404 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
644617 Vývoz TKO FURA s.r.o.
301.74 €
73137000993 Plyn MŠ SPP a.s.
29.00 €
7313700960 Plyn OcÚ SPP a.s.
30.00 €
4218030980 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.00 €
20170005 Svetelná reklama 700 rokov Milan Kmec - KOVMAK
393.79 €
122017 Proj.dok.Prechod pre chodcov Ing. Ján Kava - projektant el. zariadení
200.00 €
2380259755 Kancel.potreby LYRECO CE, SE
25.08 €
300517 Porucha Potoky - pramene Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
66.00 €
290517 Pramenné jímky - oprava Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
794.60 €
24/2017 Audit Ing.Marta Dvorská
540.00 €
7795961086 Telefón OcÚ T-com a.s
22.57 €
4795961095 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
5403085941 Mobil Orange Slovensko, a.s.
39.78 €
172106043 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172106126 Internet Ocú VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
3017919562 Str.lístky - oú. 272 Tsp. 272 chd. 136 DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
680.00 €
17052 OOPP § 52a Tatiana Michalková
44.50 €
170093 Náradie § 52 ALNA SK s.r.o.
144.00 €
170049 OOPP § 54 Tatiana Michalková
180.00 €
2017140 Spracov.účt.MŠ Obec Nižný Orlík
76.20 €
7498845604 Rozpis výpis z účtu č. 73 VSE
302.00 €
7498846549 El.energia MŠ VSE
214.00 €
1158700036 Telefón O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
20170017 Zbúranie RD č. 19 Odpady Recycling, s.r.o.
10.17 €
510517 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.44 €
7238898257 Plyn OcÚ SPP a.s.
71.00 €
7238898290 Plyn MŠ SPP a.s.
69.00 €
4390/17 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
12.00 €
5398687099 Mobil Orange Slovensko, a.s.
35.32 €
170064 § 42 AČ ALNA SK s.r.o.
144.20 €
170042 § 52a OOPP Tatiana Michalková
44.50 €
2122301324 Stočné VVS a.s.
90.17 €
2122303511 Pitná voda zo Stariny VVS a.s.
199.49 €
082017 Projekt.dokum. Prechod pre chodcov Projektová kancelária Ing. Dana Betáková
330.00 €
172104803 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
172104722 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
4218028534 Rozbor vody ŠVPÚ DK
77.40 €
1156149290 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
17108 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
60.04 €
17031 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
42.60 €
2017050 Smernica VO MOAD, s.r.o.
150.00 €
8794985395 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
8794985385 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
7213907276 Plyn MŠ SPP a.s.
179.00 €
7213907243 Plyn OcÚ SPP a.s.
185.00 €
329417 Vývoz TKO FURA s.r.o.
450.66 €
20170035 PD na nelegálne skládky Východoslovenský Región, n.o.
360.00 €
72017 Oprava poruchy - vodomer PVS - Leško
346.50 €
102017 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
309.00 €
201703 MK pre rómov - údržba FEDEST s.r.o.
8750.00 €
2012284916 Stočné VVS a.s.
150.49 €
1705515 Prenos hudby v MR Slovgram
38.50 €
5394277354 Mobil Orange Slovensko, a.s.
35.72 €
170031 §52 AČ prac.oblečenie Tatiana Michalková
178.99 €
170030 §52a Dobrovoľ.pracovné oblečenie Tatiana Michalková
43.27 €
6 Proj.dok.rozšír.vod.zóna A Ján Štiavnický
180.00 €
5 Proj.dok.rozšír. vod. pri rómoch Ján Štiavnický
270.00 €
90349104 Voda - cisterna VVS a.s.
131.62 €
2017005 Sprac.žiad.o dot.- MV skládky Maiana Consulting s.r.o.
400.00 €
20172001 PD-vodovod ulica pre rómov Ing. Michal Mergeš Druprojekt IPZ Prešov
192.00 €
52017 Výmena vodomerov PVS - Leško
1429.00 €
172103381 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172103465 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
6794016067 Telefón OcÚ T-com a.s
22.04 €
5794016082 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
17072 Kancelárske potreby pre TSP AKCENT Svidník
19.78 €
1153749774 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
201217 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.24 €
17003006 Konverzia - ekonom.agenda IFOsoft s.r.o.
10.38 €
7213906112 Plyn OcÚ SPP a.s.
337.00 €
7213906145 Plyn MŠ SPP a.s.
327.00 €
201702134 UPDATE 17.01 BriS s.r.o.
87.12 €
317907929 Stravné lístky zo SF DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
518.80 €
5389876388 Mobil Orange Slovensko, a.s.
35.30 €
1319700045 Snímanie vianoč. výzdoby Technické služby Svidník
38.27 €
3017907273 Stravné lístky DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
816.00 €
17007 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
28.80 €
7170401072 Nájom za pozemky Slovenský pozemkový fond
40.00 €
172102032 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172102114 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2017093 Pečiatka ERB Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
30.00 €
8793051722 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
8793051698 Telefón OcÚ T-com a.s
21.26 €
1151171038 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
217102 Príspevok na spol.úrad Obec Nižný Orlík
1410.00 €
71617 TKO FURA s.r.o.
302.34 €
7258760833 Plyn MŠ SPP a.s.
346.00 €
7257760800 Plyn OcÚ SPP a.s.
358.00 €
2250004688 El.energia Rozpis VSE
826.00 €
2250059103 El. energia MŠ VSE
297.00 €
2171102447 Hudobné diela SOZA
20.40 €
17034 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
50.70 €
201701026 Update mzdy BriS s.r.o.
54.96 €
1856416 Spracovanie výkazov TKO FURA s.r.o.
14.40 €
20170002 Správa UPN URBAN studio s.r.o.
550.00 €
5385481752 Mobil Orange Slovensko, a.s.
35.58 €
90344675 Rozbor vody k Starine VVS a.s.
92.00 €
2017019 Posypová soľ KVATROSPOL s.r.o.
43.20 €
7308621760 Plyn OcÚ SPP a.s.
369.00 €
7308621793 Plyn MŠ SPP a.s.
357.00 €
3017902561 Stravné lístky TSP-217,6 CHD-108,8 DOXX, stravné lístky spol. s.r.o.
544.00 €
172100675 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
172100756 Internet Ocú VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
170039 Web stránka Webex media, s.r.o.
144.00 €
330990 Zasielanie informácií o výzvach SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
17010008 Podduklianske noviny PONO PRESS - Sivák Pavol
19.60 €
170100029 Aktualizácia programu ŠJ SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
2017065 Spracov. Uč. MŠ. Obec Nižný Orlík
76.20 €
2017038 Režijné náklady Obec Nižný Orlík
266.00 €
1520161115 Školenie-ochrana os.údajov Tomira
19.90 €
516322506 Certifikát váhy ŠJ Slovenská legálna metrológia
27.00 €
4218021907 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
397.64 €
16491 Školské potreby - ÚPSVaR 111 Coltsun-Consult
49.80 €
20161221 Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. GAS-MG, spol. s r.o.
4608.13 €
20161125 Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. GAS-MG, spol. s r.o.
23386.52 €
20161018 Realizácia stavby Stročín vodovod prepojenie vod. GAS-MG, spol. s r.o.
51495.03 €
21016291 Materiál oú ALNA SK s.r.o.
63.40 €
4218023508 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
601273040 Predškolská výchova Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
16095 Oprava kopírky MŠ ECOLIVE , Róbert Hriž
245.64 €
5376719543 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.10 €
110116 Poukážky na Okt.Mes.úcty. Anna Nemcová
405.00 €
16352 Nákup pre TSP Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
26.03 €
871116 EKS voda PVS - Leško
100.00 €
162114160 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162114242 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
0116124530 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
126.00 €
16163 Vývoz veľkopološných kont. Ekoservis Svidník, s.r.o.
1081.44 €
2016694 Pečiatky Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
49.00 €
1143982800 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
2016282 Spracov.Ag.ŽP. Obec Nižný Orlík
38.04 €
20161256 Ciachovanie váh ŠJ Ing. Pillár Slavomír
57.60 €
2016680 Kniha - 1000 eur. z dotácie PSK. Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
1500.00 €
4790217532 Telefón OcÚ T-com a.s
20.58 €
0790217543 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
2250004688 Rozpis VSE
588.00 €
2250059103 El.MŠ VSE
249.00 €
1472216 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.83 €
3671600907 Toner AutoCont SK a.s.
22.68 €
7308563041 Plyn MŠ111 - dot. 5 r. deti 326 e. SPP - distribúcia, a.s.
417.00 €
7308563004 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
361.00 €
302016 Vypracov. Žiadosti C2 dotác. RRA Novozámocko
200.00 €
20160039 Vývoz TKO pre Bohemia Gra. Odpady Recycling, s.r.o.
100.80 €
5372342661 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
1001109058 Poistenie príves. vozíka Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
22.00 €
1400816 Vypracov.hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
460160042 Vchody do dvorov - asfalt Správa a údržba ciest PSK
962.74 €
16327 Kanc.potr.TSP AKCENT Svidník
26.28 €
16102271 Letecký snímok veľký CBS spol. s.r.o.
24.00 €
20160038 Vývoz veľkopološných kont. Odpady Recycling, s.r.o.
328.32 €
20160063 Údržba VO SANDOLUX s.r.o
159.00 €
162112775 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162112858 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1313600552 Oprava VO Technické služby Svidník
104.23 €
1141519197 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
3671600816 Kopi AutoCont SK a.s.
149.35 €
20161384 Stav.materiál Peter Pilip BYTSERVIS
91.96 €
2121639256 Stočné VVS a.s.
62.02 €
0789282204 Telefón OcÚ T-com a.s
20.78 €
7789282221 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
2310008119 Stočné VVS a.s.
84.34 €
1288716 Vývoz TKO FURA s.r.o.
451.56 €
2016243 Spracovanie účtovníctva Obec Nižný Orlík
76.20 €
7308543457 Plyn MŠ SPP a.s.
252.00 €
7308543420 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
219.00 €
691016 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
228.50 €
20160076 Zamočnícke práce Jozef Mičo - KOVMAK
213.62 €
5367956618 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
0116101358 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
630.00 €
511076994 Poistenie majetku MŠ Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
162111450 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162111532 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1137409721 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
046 Vystúpenie Makovičky Podduklianske osvetové stredisko Svidník
200.00 €
16100077 Zab.VO rekonštruk. Šatní TJ Tenderteam s.r.o.
200.00 €
1156116 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.24 €
6788351415 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
3788351401 Telefón OcÚ T-com a.s
21.61 €
16269 Kanc.potr.TSP AKCENT Svidník
28.76 €
7218741425 Plyn MŠ SPP a.s.
81.00 €
7218741388 Plyn OcÚ SPP a.s.
70.00 €
20160821 Oprava múru KA GAS-MG, spol. s r.o.
174.44 €
160100185 Inzercia v novinách PONO PRESS - Sivák Pavol
31.00 €
5363611529 Mobil Orange Slovensko, a.s.
42.88 €
2016007 Koberec MŠ Magdaléna Gostičová
142.80 €
160499 Letecké snímky CBS spol. s.r.o.
82.80 €
1633036 Cestovné na osl.obce Chemkostav HSV akciová spol.
150.00 €
122016 Vystúpenie na oslavách obce Folklórny súbor Chemlon Humenné
500.00 €
460160030 Údržba MK Správa a údržba ciest PSK
1389.72 €
1134274544 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
2250059103 El.MŠ 137 eur. - 5 r. deti 111 VSE
249.00 €
2250004688 El.obec VSE
588.00 €
2016130 PZS Ing. Branislav Duleba
96.00 €
9787421422 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
07674231407 Telefón OcÚ T-com a.s
21.85 €
560816 Vodomery Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
1256.00 €
162110158 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
062016 Program a cest.Osl.Obce Klub Mladých
800.00 €
2016204 OS Marková Obec Nižný Orlík
20.00 €
16236 Kancel.potreb.TSP z dotácie AKCENT Svidník
27.73 €
162110075 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
24 Poloh.a výšky chodník Ján Štiavnický
255.00 €
1029016 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.83 €
16vf0020 Materiál na plot pri KA DOMBUD, s.r.o.
984.57 €
1607044 Drobný nákup FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
10.84 €
7278590672 Plyn MŠ SPP a.s.
39.00 €
7278590635 Plyn OcÚ SPP a.s.
34.00 €
5359276001 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
940516 Vypracovanie hlásení FURA s.r.o.
14.40 €
160196 Prac.náradie AČ ALNA SK s.r.o.
372.10 €
16092 Vývoz TKO Ekoservis Svidník, s.r.o.
238.07 €
16219 Kancel.potreby TSP AKCENT Svidník
21.29 €
2016038 Dosky na pieskovisko B&G interiér, s.r.o.
66.38 €
1606023 Stav.materiál KA FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
29.38 €
162108846 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
162108762 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
2121324700 Stočné VVS a.s.
83.41 €
1131771176 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
16062 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
16.20 €
2016163 Príspevok na spol.úrad Obec Nižný Orlík
1397.50 €
532016 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
322016 Polica do MŠ Stolárstvo Milan Rodák
70.00 €
854516 Vývoz triedeného odpadu FURA s.r.o.
0.17 €
854416 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.44 €
4786493188 Telefón MŠ T-com a.s
19.99 €
4786493171 Telefón OcÚ T-com a.s
20.87 €
0116074421 Stravné lístky 111-160,12 TSP 160, 12 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
960.75 €
7298512368 Plyn MŠ SPP a.s.
39.00 €
7298512331 Plyn OcÚ SPP a.s.
34.00 €
490716 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
210.00 €
2121319063 Stočné - povrchová voda VVS a.s.
95.68 €
052016 Výmena lámp VO za letkové HTS elektro s.r.o
380.00 €
5354922577 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
4218018002 Rozbor vody opakovaný Štátny veterinárny a potravinový ústav
6.05 €
160158 Náradie na AČ ALNA SK s.r.o.
372.00 €
20160015 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Odpady Recycling, s.r.o.
98.88 €
460160021 Asfalt na chodník pri Haluškovi Správa a údržba ciest PSK
298.35 €
4218017840 Rozbor vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
330616 Údržba vodovodu PVS - Leško
189.40 €
162107514 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
162107480 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
600273040 Predškolská výchova Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
16174 Kancelárske potreby TSP AKCENT Svidník
12.76 €
1129512668 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
20160002 Chodník pri Haluškovi Ľuboš Medviď
386.00 €
2785560791 OcÚ telefón T-com a.s
21.04 €
8785560805 MŠ telefón T-com a.s
19.99 €
1605034 Obrubníky, chodník FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
213.32 €
242016 Audit Ing.Marta Dvorská
540.00 €
7253603160 Plyn OcÚ SPP a.s.
37.00 €
7253603197 Plyn ŠJ SPP a.s.
42.00 €
705416 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.04 €
705516 Vývoz triedeného odpadu FURA s.r.o.
0.17 €
460160017 Rezanie asfaltu Správa a údržba ciest PSK
12.47 €
2016304 Pečiatky Tlačiareň Akcent plus s.r.o.
56.00 €
5350579274 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.13 €
160122 AČ-náradie ALNA SK s.r.o.
378.60 €
20160041 LED-svietidla na VO SANDOLUX s.r.o
1368.00 €
221650536 Didaktické pomôcky do MŠ HOBLA s.r.o.
147.60 €
2821 Autobus Deň matiek-Makovička SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
30.00 €
116054928 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1071.00 €
162106075 Internet ŠJ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162106159 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
16133 Kancelárske potreby pre TSP AKCENT Svidník
15.50 €
1127254530 Mobil TSP O2 Slovakia s.r.o.
20.00 €
16004030 Drobný nákup FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
35.45 €
20160012 Vývoz veľkoplošných kont. BERTY, s.r.o
92.88 €
160649 Web stránka Webex media, s.r.o.
96.00 €
5784632201 Telefón ŠJ T-com a.s
19.99 €
2784632194 Telefón OcÚ T-com a.s
25.94 €
2250059103 Energia ŠJ VSE
249.00 €
2250004688 VO 220,OÚ 187,TJ68, DS 59, KA 54 VSE
588.00 €
568616 Vývoz TKO FURA s.r.o.
453.05 €
568716 Vývoz triedeného odpadu FURA s.r.o.
0.25 €
2016144 Sprac.miezd Obec Nižný Orlík
91.44 €
16043 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
103.20 €
7238620156 Plyn MŠ-ŠJ SPP a.s.
100.00 €
7238620119 Plyn OÚ SPP a.s.
87.00 €
2016020 Fošne na pieskovisko MŠ B&G interiér, s.r.o.
99.00 €
1311600169 Plošina Technické služby Svidník
30.95 €
161954 KUKA nádoby MEVA-SK s.r.o. Rožňava
594.00 €
20160401 Nerezový stojan Eprim s.r.o.
80.00 €
5346254689 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.06 €
14 GP MK za Belasom ,,Zóna B" Ján Štiavnický
934.60 €
1402016 Oprava vežových hodín ELEKTROČAS s.r.o.
150.00 €
1612 Kanc.potreby TSP AKCENT Svidník
11.29 €
1601265 Pneumatiky na KIA Pneupex, spol. s.r.o.
130.68 €
160712 Foto-letecké CBS spol. s.r.o.
96.00 €
160084 Kosačka AČ ALNA SK s.r.o.
380.00 €
472416 Sprac. Výkazov TKO FURA s.r.o.
14.40 €
162004019 Inštalácia V16.1 IFOsoft s.r.o.
10.38 €
1316600148 Plošina Technické služby Svidník
50.31 €
5783703447 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.08 €
1783703458 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
22.32 €
1124151498 Telefón TSP O2 Slovakia s.r.o.
24.19 €
162104805 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
162104724 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
388216 Vývoz TKO FURA s.r.o.
0.17 €
2310006274 Stočné cesta VVS a.s.
86.39 €
288116 Vývoz TKO FURA s.r.o.
301.54 €
16015005 Školenie registratúry Asociácia správcov registratúry
40.00 €
7278506334 Plyn MŠ SPP a.s.
262.00 €
7278506297 Plyn OÚ SPP a.s.
227.00 €
2016-2015 Členské RZMOD Giraltovce
110.90 €
2016153 Pečiatka Tlačiareň svidnícka, spol. s r.o.
56.80 €
4218013635 Rozbor pitnej vody Štátny veterinárny a potravinový ústav
77.40 €
20160001 Montáž, demontáž dverí WC Ľuboš Medviď
364.40 €
222016 VO Poradenstvo 7.4. A 1 Ing.Miriama Timková
200.00 €
1611854 Prenos hudby rozhlasom Slovgram
38.50 €
5341944542 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.21 €
100316 Vodovod Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
238.75 €
0116033742 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1449.00 €
216113125 Matrac do MŠ NOMILAND, s.r.o.
342.00 €
16091 §52 a AKCENT Svidník
31.92 €
2120913369 Vodné, stočné VVS a.s.
82.27 €
2016/006 Pivné stoly MC staft Stropkov
836.14 €
2016110 Náklady SOcÚ r.2016 Obec Nižný Orlík
1397.50 €
162103368 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162103449 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2016028 Poplatok za záujmovú činnosť Centrum voľného času
387.00 €
201602105 Inštal UPDATE, IFOSOFT BriS s.r.o.
7.00 €
201602145 Poradenstvo PC BriS s.r.o.
25.00 €
8782778858 Telefón Ocú T-com a.s
22.18 €
5282778875 Telefón MŠ T-com a.s
23.33 €
16015 Vývoz VK Ekoservis Svidník, s.r.o.
534.97 €
242716 Vývoz TKO FURA s.r.o.
0.17 €
242616 Vývoz TKO FURA s.r.o.
301.94 €
2016073 7.4.šatne žiadosť MEDIINVEST, s.r.o.
645.00 €
2016049 PZS Ing. Branislav Duleba
96.00 €
7253559129 Plyn OcÚ SPP a.s.
414.00 €
7253559166 Plyn MŠ SPP a.s.
478.00 €
7160401212 Nájom Slovenský pozemkový fond
40.00 €
16022 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
24.00 €
1620000098 Predajňa krčma - žalúzie M-tech, Prešov
312.17 €
160029 OOPP AČ Tatiana Michalková
87.24 €
5337666495 Mobil Orange Slovensko, a.s.
48.12 €
16057 Dobrovoľ. § 52 a AKCENT Svidník
79.40 €
160025 OOPP AČ Tatiana Michalková
268.04 €
2161103264 Poplatok za reprodukovanú hudbu SOZA
20.40 €
8601016435 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
1244.36 €
2016 Rozhlas a televízia RTVS, s.r.o.
56.83 €
2016050 Žiadosť lávka 7.2. MEDIINVEST, s.r.o.
645.00 €
16044 Klávesnica na PC ADM com s.r.o.
9.00 €
16100006 VO -Šatne Tenderteam s.r.o.
210.75 €
20160003 Vývoz TKO BERTY, s.r.o
104.88 €
162101997 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162102076 Internet VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
20160119 Doprava Žilina - Stročín Jozef Kriško
120.00 €
20160005 PHSR URBAN studio s.r.o.
200.00 €
1311600046 Vianočná výzdoba - svetlo VO Technické služby Svidník
39.07 €
160100037 Inzerát TSP PONO PRESS - Sivák Pavol
63.00 €
2250059103 Elektrina MŠ VSE
249.00 €
2250004688 Elektrina OcÚ VSE
588.00 €
3781855492 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.78 €
7781855474 Telefón obce SLOVAK TELEKOM a.s.
22.98 €
2016180470 Pečať Rozvoj obce 2015 NIS SR
186.00 €
20160073 Zástava SR LIM PO, s.r.o.
17.90 €
119216 Vrecia FURA s.r.o.
42.00 €
72816 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.31 €
7228568147 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
439.00 €
7228568184 Plyn MŠ SPP a.s.
507.00 €
8601011682 Stravné lístky zo SF LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
466.22 €
160004 Nákup na §52a -dobrovoľníctvo Tatiana Michalková
72.76 €
160005 Nákup na § 52a -dobrovoľníctvo Tatiana Michalková
79.40 €
16000 Nákup na § 54 Šanca Tatiana Michalková
389.54 €
3916 Harmonogram vývozu FURA s.r.o.
3.00 €
16094 Aktualizácia update ekonom. BriS s.r.o.
126.72 €
2016028 Konzultáie k vypracovaniu žiadosti o dotácie MEDIINVEST, s.r.o.
350.00 €
20160001 Sedenie do krčmy Espresso bar
1000.00 €
1162200848 Proformafaktúra osvedčenia Ševt a.s
6.10 €
2016013 Konzultácie k vypracovaniu žiadosti o dotácie MEDIINVEST, s.r.o.
350.00 €
032016 Projektová dokumentácia -šatne TJ Ing. Mikita Miron
990.00 €
1745915 Hlásenie o odpadoch FURA s.r.o.
14.40 €
5333367153 Mobil Orange Slovensko, a.s.
42.30 €
152100655 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
162100738 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
7185254363 Plyn MŠ SPP a.s.
523.00 €
7185254327 Plyn OcÚ SPP a.s.
453.00 €
21650010 Súpisné číslo LIM PO, s.r.o.
5.85 €
330990 Služby oznam o výzvach na dotáciu SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
160100010 Podduklianske noviny PONO PRESS - Sivák Pavol
20.40 €
2016038 Režijné náklady Obec Nižný Orlík
266.00 €
2016067 Spracov. mzdy Obec Nižný Orlík
91.44 €
911215 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
228.00 €
5329175683 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
352015 Pyrotechnika KOPYR- Galanta
150.00 €
210154329 Drobný nákup ALNA SK s.r.o.
61.50 €
4780941748 Telefón OcÚ T-com a.s
28.52 €
4780941760 Telefón MŠ T-com a.s
20.36 €
1633815 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.41 €
2120699357 Stočné VVS a.s.
97.03 €
931215 Chlorator na vodojem PVS - Leško
557.00 €
2015057 Drevený erb obce B&G interiér, s.r.o.
1850.00 €
2015004 Aktualizácia PC WISKAN SoftKompis - Daniel Jaklovszký
52.80 €
156921 pečivo na oslavy mesiac úcty k starším Pekáreň Šandal -Juraj Maťaš
37.28 €
20150017 Návrh, čistopis ÚPN obce URBAN studio s.r.o.
6700.00 €
1150021 Návrh ÚPN obce Stročín Ing. Hudec
600.00 €
15231 zámok na dvere MŠ H.K.K. mont, s.r.o.
90.00 €
20151183 Certifikát HSM Disig a.s.
103.20 €
522015 Spracovanie žiadosti k dotáciám RRA Novozámocko
450.00 €
2532015 BP-ochrana osob.údajov FENIX- Richard Krajčík
50.00 €
15304 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
44.00 €
5324795683 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
150171 § 52 a) - pracovné oblečenie Tatiana Michalková
72.76 €
150287 §52 AČ ALNA SK s.r.o.
409.10 €
201511003 technické konzultácie k PC BriS s.r.o.
25.00 €
1/2015 Poukážky na nákup-mesiac úcty k starším Anna Nemcová
135.00 €
150010 Poukážky na nákup-mesiac úcty k starším Potraviny REMAS
260.00 €
20151114 Výmena gamatiek v MŠ GAS-MG, spol. s r.o.
2382.72 €
152114079 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152114164 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
165520763 Syntetizátor MŠ Muziker, a.s.
500.00 €
106732015 tekutá guma ALFEMA Slovakia s.r.o.
67.00 €
15101 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Ekoservis Svidník, s.r.o.
481.50 €
20150120 Vianočné ozdoby MK ILLUMINATION, s.r.o.
381.91 €
681115 Výmena vodomerov PVS - Leško
872.20 €
1500160 MŠ prestieradla na postieľky Tatiana Michalková
94.50 €
8501100824 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
204.54 €
2250059103 El..energia MŠ VSE
268.00 €
2250004688 El.energia rozpis VSE
595.00 €
20151051 Údržba kotla GAS-MG, spol. s r.o.
180.84 €
1779120313 Telefón OcÚ T-com a.s
21.61 €
3779120328 Telefón MŠ T-com a.s
16.74 €
0208505909 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
151019 Materiál na tvorivé dielne ČVAŇ Ivan
77.40 €
1377715 Vývoz TKO FURA s.r.o.
452.56 €
7105585956 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
243.00 €
7105585918 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
276.00 €
2015603 200,00 dotac.111 ÚV AKCENT Svidník
201.00 €
1500100205 Inzerát v novinách -krčma PONO PRESS - Sivák Pavol
7.20 €
2015027 Vývoz veľkoplošných kontajnerov BERTY, s.r.o
216.48 €
150247 náradie na AČ 111 ÚP §52 ALNA SK s.r.o.
411.90 €
1181415 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
14.40 €
152112805 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
152112721 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
150117 Aktualizácia progr. pre ŠJ SOFT- GL s.r.o.
39.24 €
150117 kameň-andezit-kult.areál KULL, s.r.o.
25.50 €
2120383368 Stočné Obec VVS a.s.
97.03 €
6778138222 Telefón MŠ T-com a.s
18.56 €
8778138206 Telefón obec T-com a.s
21.44 €
1608 Šatovka na sukne- 111 ÚV SR DIPO - Ing. Ján DINDÁK
400.00 €
15132 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
28.80 €
570915 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
240.00 €
1255615 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.61 €
7303300633 Plyn MŠ SPP a.s.
147.00 €
7303300676 Plyn obec SPP a.s.
167.00 €
2120379874 Stočné Obec VVS a.s.
20.52 €
2120378826 Stočné MŠ VVS a.s.
28.08 €
2015172 Spracovanie účtovníctva MŠ Obec Nižný Orlík
91.44 €
4218007794 Rozbor vody ŠVPÚ DK
397.64 €
2015038 Skrine -2ks pre OcÚ B&G interiér, s.r.o.
516.98 €
8501081577 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
5316269527 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
1508027 Stavebný materiál -MŠ FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
17.36 €
152111354 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152000439 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1551147317 Nedpoplatky za rok 2014 VŠZP
48.49 €
15072 Vývoz TKO Ekoservis Svidník, s.r.o.
328.48 €
150200 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
408.80 €
511076994 Poistenie budov a strojov Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
7777188966 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
21.56 €
3777188977 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.42 €
032015 Výmena VO za LED HTS elektro s.r.o
320.00 €
1068515 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.61 €
150100166 Inzerát v novinách -krčma PONO PRESS - Sivák Pavol
6.75 €
7303300633 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
54.00 €
7303300676 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
48.00 €
85/2015-5 Odmena exekútora Exekučný úrad - Mgr. Juraj Voloch
129.35 €
2015017 Vývoz veľkoplošných kontajnerov BERTY, s.r.o
96.96 €
220150441 Chrániče pre deti SPORTIKA GROUP s.r.o.
45.58 €
15213 Kancelárske potreby AKCENT Svidník
73.70 €
208505909 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
152109991 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152110075 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2250004688 Preplatok za el.energiu VSE
-0.55 €
20150056 LED - VO SANDOLUX s.r.o
1153.00 €
150182 AČ doklad ALNA SK s.r.o.
408.00 €
04302015 Hydroizolačný náter ALFEMA Slovakia s.r.o.
55.00 €
1507032 Drobný nákup FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
14.30 €
2250004688 El.energia rozpis VSE
595.00 €
2250059103 Elektrina MŠ VSE
268.00 €
938915 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.41 €
201513 Vývoz veľkoplošných kontajnerov BERTY, s.r.o
96.60 €
8776237958 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.02 €
2776237947 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
24.48 €
7248394879 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
26.00 €
7248394926 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
23.00 €
2015803 Dobudovanie KA GAS-MG, spol. s r.o.
7335.20 €
1507092 Hračky do MŠ INSGRAF s.r.o.
137.40 €
150093 Plachty na KA RoViTech s.r.o.
319.20 €
201507025 Aktualizácia mzdy BriS s.r.o.
21.00 €
1502015 Vypracovanie žiadosti -sanácia TKO Gemini Group BA
360.00 €
5307799195 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
8501064195 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
1500605 Zverejnenie v telefónnom zozname MEDIATEL spol. s r.o.
60.00 €
15053 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Ekoservis Svidník, s.r.o.
205.40 €
150136 Pracovné náradie ALNA SK s.r.o.
408.70 €
741415 Vyhotovenie hlásení FURA s.r.o.
14.40 €
2015298 Aktualizácia WISKAN VÚ GAZ Bratislava-výskumný ústav
33.19 €
152108609 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152108693 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
1506030 Drobný nákup staveb.materiálu FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
23.40 €
1588870 Náhradné svietidlá na DS Jiří Mánek
79.57 €
2015149 Činnosť a réžia spol.úradu Obec Nižný Orlík
1078.35 €
3775284787 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.84 €
777528776 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
29.76 €
2015004 Záujmová činnosť CVČ Centrum voľného času
731.00 €
1152203387 Kancelárske potreby MŠ Ševt a.s
17.38 €
2120064428 Stočné VVS a.s.
95.98 €
150124 Drobný nákup ALNA SK s.r.o.
100.00 €
803415 Vývoz TKO FURA s.r.o.
302.51 €
7248372973 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
23.00 €
7248372926 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
26.00 €
340716 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
210.00 €
20150623 Stavebné práce-čakáreň pri KA GAS-MG, spol. s r.o.
3675.00 €
2120059745 Stočné VVS a.s.
61.56 €
150088 Nákup na § 54 Potraviny REMAS
184.20 €
532015 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
2015046 PZS Ing. Branislav Duleba
120.00 €
5303579161 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.08 €
152407817 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152107298 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
4218003448 Rozbor vody ŠVPÚ DK
77.40 €
150083 Pracovné oblečenie MicroSpin s.r.o.
408.43 €
15150 Kancelárske potreby OcÚ AKCENT Svidník
97.46 €
15151 Kancelárske potreby pre MŠ AKCENT Svidník
87.47 €
4774335313 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
19.98 €
8774335302 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
21.50 €
500273040 Časopisy Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
636315 Vývoz TKO FURA s.r.o.
454.50 €
8501046023 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
267.91 €
7278302150 Plyn obec SPP a.s.
28.00 €
7278302197 Plyn MŠ SPP a.s.
25.00 €
20150009 Zadanie - ÚP URBAN studio s.r.o.
300.00 €
15405781 lavičky 2ks DHM-771 B2B partner s.r.o
214.80 €
5299382206 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.15 €
150332 Balatinovanie rámov PSS a.s. Svidník
16.80 €
152105897 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152105978 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
212015 Audit z min. roka Ing. Marta Dvorská
500.00 €
0773382251 Telefón obec SLOVAK TELEKOM a.s.
20.58 €
8773382260 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.02 €
514015 Vývoz TKO FURA s.r.o.
303.21 €
2250059103 El..energia MŠ VSE
268.00 €
2250004688 El.energia rozpis VSE
595.00 €
8501039791 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
215138 Spracov.úč.MŠ Obec Nižný Orlík
86.36 €
7268298322 Plyn obce SPP a.s.
67.00 €
7268298372 Plyn MŠ SPP a.s.
59.00 €
20150009 Stromčeky na zeleň MC staft Stropkov
400.30 €
1315500126 Vývoz veľkoploš.kontajnerov Technické služby Svidník
347.32 €
1312500129 VO plošina Technické služby Svidník
15.71 €
5295222711 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.08 €
152104688 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
152104608 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
15064 Oprava tlačiarne MŠ ECOLIVE , Róbert Hriž
66.00 €
15063 Toner MŠ ECOLIVE , Róbert Hriž
186.00 €
1500060 Oprava rozhlas.ústredne, DS SEHK Prešov
61.20 €
323315 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
14.40 €
1150004 zadanie - územný plán Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
360.00 €
20150399 Oprava strechy TJ po víchrici GAS-MG, spol. s r.o.
918.58 €
6772415068 Telefon obce T-com a.s
23.88 €
7772415885 Telefón MŠ T-com a.s
18.14 €
2119738740 Stočné cesta VVS a.s.
95.27 €
391115 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.00 €
140415 Prevádzka vodovodu PVS - Leško
210.00 €
15047 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
77.76 €
7248306776 Plyn OcÚ SPP a.s.
173.00 €
7248306829 Plyn MŠ SPP a.s.
153.00 €
1520200179 žalúzie do MŠ M-tech, Prešov
162.53 €
1506108 Reprodukovaná hudba Slovgram
33.50 €
2119642472 Stočné Obec VVS a.s.
23.76 €
20150332 Dobudovanie čakárne pri MŠ GAS-MG, spol. s r.o.
524.74 €
1311500081 Oprava verejného osvetlenia Technické služby
91.58 €
5291206664 Mobil Orange Slovensko, a.s.
50.48 €
2119638085 Stočné MŠ VVS a.s.
33.48 €
201503064 Poradenstvo s PC BriS s.r.o.
25.00 €
151028 Kuka nádoby MEVA-SK s.r.o. Rožňava
764.88 €
152103294 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152103371 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
4771461022 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
19.97 €
6771461006 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
20.81 €
7150401004 Nájom za pôdu Slovenský pozemkový fond
40.00 €
7150401004 Nájom za pôdu Slovenský pozemkový fond
40.00 €
15059 Kancelárske potreby Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
49.80 €
15060 Kancelárske potreby Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
93.74 €
7258291553 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
316.00 €
7258291606 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
279.00 €
224015 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.20 €
15037 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
14.34 €
1313500034 Oprava verejného osvetlenia Technické služby
34.55 €
2151103629 Licencia SOZA
20.40 €
8800330990 Koncesionárske poplatky RTVS, s.r.o.
56.83 €
152102016 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
152101942 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
8501015723 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
2250059103 Elektrina MŠ VSE
268.00 €
2250004688 Elektrina rozpis VSE
595.00 €
2015105 Režijné náklady Obec Nižný Orlík
1106.00 €
382015 Marková - OS Obec Nižný Orlík
20.00 €
152101324 Kábel PC VOSPOL, s.r.o.
9.20 €
7770486500 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
20.86 €
1770486489 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
27.17 €
201502012 Aktualizácia BriS s.r.o.
25.00 €
930/15 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.30 €
7253257771 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
296.00 €
7253257719 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
335.00 €
2015015 Posypová soľ KVATROSPOL s.r.o.
7.20 €
1315500003 Oprava verejného osvetlenia Technické služby
56.83 €
1314500004 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
240.21 €
15141 Záloha na inštalácie BriS s.r.o.
126.72 €
5283039444 Mobil Orange Slovensko, a.s.
50.00 €
1622114 Výkazy Tko FURA s.r.o.
14.40 €
7238276130 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
346.00 €
7238276182 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
305.00 €
15037 Update Mzdy BriS s.r.o.
43.92 €
152100608 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
152100680 Internet Obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
85010005811 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
330990 Informačný spravodaj SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
150100014 Podduklianske noviny PONO PRESS - Sivák Pavol
20.40 €
2015067 Mzdy MŠ Obec Nižný Orlík
86.36 €
2015038 Režijné náklady Obec Nižný Orlík
266.00 €
1579314 Harmonogram vývozu FURA s.r.o.
3.00 €
1579414 Igelitové vrecia FURA s.r.o.
72.00 €
721214 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
267.50 €
1315400488 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
113.67 €
1316400487 Plošina-výzdoba Technické služby
90.22 €
142114658 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
142114733 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
2210035945 Stočné VVS a.s.
52.92 €
401273040 Časopisy MŠ Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
7768583745 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.03 €
9768583729 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
24.24 €
6814483862 Poistka KÁ Komunálna poisťovňa
119.50 €
1312400481 Vývoz kontajnerov Technické služby
118.29 €
14890/14 Vývoz TKO FURA s.r.o.
306.10 €
4218009290 Rozbor vody ŠVPÚ DK
77.40 €
7258228295 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
392.00 €
7258228240 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
456.00 €
2014281 Žiarovky ALNA SK s.r.o.
138.00 €
20141154 Úprava kamenného múru GAS-MG, spol. s r.o.
3218.59 €
20140142 Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
1400003 Poukážky k Dňu úcty k starším Potraviny REMAS
235.00 €
14167 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
24.00 €
14294 AČ nákup ALNA SK s.r.o.
191.00 €
3102014 Kniha pre samosprávu RVC
10.45 €
142113415 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142113341 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
1318400414 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
101.59 €
532014 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
8401093937 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
528.07 €
8767634584 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
19.04 €
0767634568 telefón obec SLOVAK TELEKOM a.s.
20.58 €
201406 Oprava katafalku PETERMAN KLIMA s.r.o.
296.06 €
20141055 Čakáreň GAS-MG, spol. s r.o.
2557.33 €
2014186 Správne poplatky Obec Nižný Orlík
40.00 €
13662/14 TKO FURA s.r.o.
454.50 €
1411811 Drobný nákup FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
16.80 €
201501 Súčiastky do traktora Marek Špak- Martech
72.55 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
254.00 €
2250004688 Elektr.- rozpis VSE
442.00 €
21422001 Časopisy MŠ RAABE
8.40 €
7218233439 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
386.00 €
7218233434 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
333.00 €
140009 Spracovanie žiadosti- Bogľarský Grand Vista Slovakia, s.r.o.
300.00 €
14242 ALNA SK s.r.o.
191.30 €
1001109058 Zák.poistka vozíka Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
22.00 €
142112111 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142112036 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
1174814 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
14.40 €
1313400396 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
212.22 €
3671401145 Oprava kopírky AutoCont SK a.s.
46.80 €
20 Geometric.zameranie Ján Štiavnický
140.00 €
14264 Kancel.potreby MŠ Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
33.20 €
14277 Kancel.potreby OCÚ Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
197.94 €
20040012 Záloha-oprava múra GAS-MG, spol. s r.o.
3000.00 €
7151651 Nákup MŠ NOMILAND, s.r.o.
23.30 €
0766691021 Telefón obec SLOVAK TELEKOM a.s.
24.96 €
3766691042 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
28.43 €
14148 Toner copy ECOLIVE , Róbert Hriž
28.80 €
2119069594 Stočné povrch.voda VVS a.s.
98.50 €
12014008 Letáky na separovanie Priatelia Zeme- SPZ
5.80 €
1236214 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.20 €
481014 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
210.00 €
1402000896 PC program na vedenie ŠJ SOFT- GL s.r.o.
114.00 €
98873007846 Poistka eletroniky v MŠ Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s
100.02 €
142110809 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
4218007111 Rozbor vody ŠVPÚ DK
77.40 €
142110312 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
29116 Palety (lavička) mmcité2, s.r.o.
27.60 €
14201 AČ nákup ALNA SK s.r.o.
191.70 €
8401075536 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
441.25 €
1314400337 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
235.34 €
9765747623 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.02 €
5765747603 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
24.58 €
14065 Stav.mat. na múr FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
45.40 €
7164842343 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
75.00 €
7164842398 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
65.00 €
1702014 Inzerát PONO PRESS - Sivák Pavol
7.20 €
5263109405 Mobil Orange Slovensko, a.s.
42.17 €
20140834 Gravírovaný nádpis OcÚ LIM PO, s.r.o.
655.90 €
20140824 Úprava priestranstva MŠ GAS-MG, spol. s r.o.
7178.71 €
142109521 Internet obec VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142109026 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
14173 AČ- náradie ALNA SK s.r.o.
52.00 €
140090 AČ- OOPP Tatiana Michalková
138.94 €
20147004 Oprava reproduktora ELCARTECH - Ľuboš Vanda
38.00 €
201412200 Obraz prezidenta IRAKO s.r.o.
9.80 €
20140744 Úprava priestranstva MŠ GAS-MG, spol. s r.o.
8246.18 €
1592014 Inzerát PONO PRESS - Sivák Pavol
28.80 €
8764771457 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.20 €
3764771438 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
20.58 €
950614 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.00 €
1318400281 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
374.00 €
7288090921 Plyn obec SPP - distribúcia, a.s.
36.00 €
72880901969 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
31.00 €
14053 Žľaby do MŠ FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
71.15 €
2014040 Klíma do DN /Invest.majetok/ PETERMAN KLIMA s.r.o.
2051.52 €
116/2014 ZP č.116 - Tavad Ing. Michal Kostik
210.00 €
14018 Dresy SPORTIKA GROUP s.r.o.
331.88 €
14052 Oznam.tabuľa - Dom smútku Sklenárstvo Pavol Jadlovský
200.00 €
05/2014 Zváranie lavičiek Jaroslav Čura
400.00 €
14176 Kancelárske potreby Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
89.16 €
340614 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
210.00 €
140937 LED svietidlo BOWA s.r.o.
27.00 €
1962014 Územná samospráva MUNICIPALIA, a.s.
18.00 €
26293411 Obecné noviny INPROST s.r.o.
15.60 €
21500060 Paplóny, obliečky do MŠ NOMILAND, s.r.o.
427.10 €
14138 Drobný nákup ADM com s.r.o.
93.36 €
317140013 Digitálne hodiny RMC s.r.o.
594.84 €
140414 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
210.00 €
2014093 Lopta Colosport, Ing. Lukáč Jozef
89.00 €
20140003 Poradenstvo IT Daniel Jaklovszký - SoftKompis
28.60 €
140077 PC program WIN 7 ADM com s.r.o.
629.60 €
14072 Školeské potreby Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.
66.40 €
20140007 Sklenenie TJ Jozef Mičo - KOVMAK
127.00 €
2140006 Plech na kontajner TKO Jozef Mičo - KOVMAK
128.00 €
214 Podklady, skládka TKO Ing. Ladislav Jackanin
82.62 €
7485457045 El.energia MŠ VSE
254.00 €
2250004688 El. energia- rozpis VSE
442.00 €
24115 Oblúková lavička /Invest.mat./ mmcité2, s.r.o.
2113.20 €
7418747305 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
-242.43 €
74191836515 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
-257.10 €
14095 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
31.68 €
140081 Náradie pre AČ z dotácie ÚP Tatiana Michalková
172.96 €
5259364940 Mobil Orange Slovensko, a.s.
45.67 €
20140813 Zástava SR LIM PO, s.r.o.
18.10 €
14232 Update mzdy BriS s.r.o.
20.28 €
142108222 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142108/149 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
8808/14 výkazy FURA s.r.o.
14.40 €
1353425 Tlačivá DzN INPROST s.r.o.
24.20 €
1763626270 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
21.10 €
3763626285 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
18.72 €
21187333911 Stočné VVS a.s.
97.43 €
773714 Vývoz TKO FURA s.r.o.
305.40 €
2014154 Režijné náklady Obec Nižný Orlík
1072.50 €
20040005 Zálohová- úprava priestr. MŠ GAS-MG, spol. s r.o.
7320.00 €
2118726695 Stočné VVS a.s.
62.64 €
525569557 Mobil Orange Slovensko, a.s.
41.24 €
1311400204 Údržba VO Technické služby
46.86 €
142106918 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142106845 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
400273040 Včielka Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
4218003279 Rozbor vody ŠVPÚ DK
77.40 €
20141060 Schody- kult.areál Peter Pilip BYTSERVIS
219.55 €
4762616068 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
20.64 €
0762616055 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
14.90 €
8401046648 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
689.32 €
14106 Drobný nákup ALNA SK s.r.o.
113.50 €
642314 Vývoz TKO FURA s.r.o.
455.40 €
14074 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
25.20 €
292014 Audit Ing. Marta Dvorská
500.00 €
7303018309 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
31.00 €
7303018271 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
34.00 €
7140400434 Nájom za pozemky Slovenský pozemkový fond
15.00 €
2521848539 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
7140401523 Nájom za pozemky Slovenský pozemkový fond
11.41 €
140F2018 Inzerát VK MŠ DUKLA Redakcia
10.00 €
142105130 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
142105608 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
522114 Vývoz TKO FURA s.r.o.
304.00 €
8761609113 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
16.74 €
7761609097 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
31.30 €
52/2014 Bibliobus Podduklianska knižnica
59.00 €
14054 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
14.40 €
1311400152 VO Technické služby
17.26 €
0912014 Inzerát v novinách VK MŠ PONO PRESS - Sivák Pavol
12.48 €
7307984521 SPP - distribúcia, a.s.
72.00 €
7307984472 OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
79.00 €
14023 Stav.mat.na múr Vodovod FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
118.07 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
254.00 €
2250004688 El. energia obec- rozpis VSE
442.00 €
2014141 Spracovanie účtovníctva Obec Nižný Orlík
86.36 €
4559914 Spracovanie výkazov TKO FURA s.r.o.
14.40 €
5248049562 Mobil Orange Slovensko, a.s.
48.85 €
5760608242 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.06 €
6760608227 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
42.32 €
142104298 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
8401033432 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
441.25 €
142104223 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
1405885 Prenos autorských práv Slovgram
33.50 €
14020 Stav.mat.- kult.areál FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
154.87 €
2118400419 Stočné- cesta VVS a.s.
97.97 €
13189400113 Vývoz- veľkoploš.kontajnerov Technické služby
677.83 €
359014 Vývoz TKO FURA s.r.o.
282.70 €
7273018844 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
187.00 €
7273018787 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
207.00 €
2014005 Príspevok na 12 žiakov Centrum voľného času
258.00 €
8401055173 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
379.24 €
5244267627 Mobil Orange Slovensko, a.s.
49.18 €
2118299980 Stočné obec VVS a.s.
57.24 €
142103014 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
8759614581 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
22.48 €
0759614572 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
37.49 €
142102542 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
220914 Vývoz TKO FURA s.r.o.
281.91 €
7277991996 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
341.00 €
727799139 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
377.00 €
20140302 Rúry na lavičky GAS-MG, spol. s r.o.
141.12 €
1381/14 Vrecia FURA s.r.o.
18.00 €
1380/14 Tlač harmonogramov FURA s.r.o.
3.00 €
2014107 Spracovanie účtovníctva Obec Nižný Orlík
1100.00 €
5210504831 Mobil Orange Slovensko, a.s.
48.00 €
214103431 Reprodukovaná hudba SOZA
20.40 €
140044 Členský príspevok Občianske združenie DUKLA
275.00 €
142101816 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
01495 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
14014 Toner ECOLIVE , Róbert Hriž
31.68 €
9758624076 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
21.25 €
4758624057 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
53.02 €
602/14 Vývoz TKO FURA s.r.o.
281.51 €
7413950830 nedoplatok plynu MŠ SPP - distribúcia, a.s.
-1.10 €
7413950829 Nedoplatok plynu OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
-44.89 €
7272972995 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
362.00 €
7272972735 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
400.00 €
2250059103 El.energia MŠ VSE
254.00 €
2250004688 El. energia- rozpis VSE
442.00 €
8401009700 Stravné lístky zo SF LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
354.43 €
1314400007 Plošina VO Technické služby
57.24 €
5236757754 Mobil Orange Slovensko, a.s.
54.34 €
1493513 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
14.40 €
9911140127 Inzerát v novinách PRAVDA PEREX a.s.
157.68 €
8401008189 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
379.24 €
382014 Marková- soc.služby Obec Nižný Orlík
20.00 €
2250004688 Preplatok el.energie Obec VSE
-602.75 €
2250059103 Nedoplatok el. energie MŠ VSE
282.56 €
14145 Záloha na verzie BriS s.r.o.
126.72 €
14036 Inštalácia mzdovej agendy BriS s.r.o.
43.68 €
142100616 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
142100155 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
0082014 Podduklianske novinky PONO PRESS - Sivák Pavol
20.00 €
2014069 Sprac.miezd MŠ - spol.úrad Obec Nižný Orlík
86.36 €
2014038 Režijné náklady- spol.úrad Obec Nižný Orlík
266.00 €
330990 Informácie o výzvach SAMNET informačný systém samosprávy
32.86 €
7242972574 Plyn OcÚ SPP - distribúcia, a.s.
413.00 €
7242972632 Plyn MŠ SPP - distribúcia, a.s.
373.00 €
741213 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
210.00 €
132112904 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
20131229 Plynový kotol GAS-MG, spol. s r.o.
1500.13 €
612013 Ohňostroj PyroCollection, Slovakia s.r.o.
180.00 €
201302958 Vianočné ozdoby MK ILLUMINATION, s.r.o.
644.65 €
1313305060 Vianočné ozdoby - inštalácia Technické služby
212.83 €
13341 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
115.30 €
20131207 Hračky MŠ TEMPORAL, s.r.o.
54.00 €
130037 Členský príspevok Občianske združenie DUKLA
20.00 €
13874/13 Vývoz TKO FURA s.r.o.
422.39 €
61122013 Výmena vodomerov Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
61.25 €
21013244 Vianočné ozdoby - inštalácia ALNA SK s.r.o.
52.06 €
2117971160 Stočné VVS a.s.
41.04 €
0756663890 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
31.67 €
20130290 Vianočné ozdoby MK ILLUMINATION, s.r.o.
24.95 €
13161 Toner do tlačiarne ECOLIVE , Róbert Hriž
24.00 €
4756663890 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.04 €
301273040 Časopisy pre MŠ Slovenská pošta, a.s.
14.20 €
7277922558 Plyn OcÚ SPP a.s.
388.00 €
7277922617 Plyn MŠ SPP a.s.
350.00 €
132112455 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
26293411 Obecné noviny INPROST s.r.o.
52.00 €
5229361211 Mobil Orange Slovensko, a.s.
42.28 €
20130219 Vianočné ozdoby MK ILLUMINATION, s.r.o.
19.22 €
20130178 Vianočné ozdoby MK ILLUMINATION, s.r.o.
524.92 €
20130858 Stojan na vlajky LIM PO, s.r.o.
129.88 €
2130004158 Kuka nádoby MEVA-SK s.r.o. Rožňava
504.72 €
1301104 Farby DS Tomáš Matkobiš T&M
78.30 €
2013040 Poplatok za CVČ Centrum voľného času
645.00 €
130128 OOP - Projekt do 29 rokov Tatiana Michalková
39.96 €
13293 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
106.00 €
6755688063 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.29 €
8755689047 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
37.56 €
132111719 Internet OcÚ VOSPOL, s.r.o.
19.25 €
132111648 Internet MŠ VOSPOL, s.r.o.
11.28 €
8301081387 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
255.54 €
1263113 Vývoz TKO FURA s.r.o.
280.81 €
12013/009 Hranol na opravu DS CONTAX SK s.r.o.
22.74 €
1131301827 Inzerát do novín PRAVDA PEREX a.s.
128.52 €
12013/18003 Hranoly na opravu DS CONTAX SK s.r.o.
209.81 €
7257921409 Plyn MŠ SPP a.s.
297.00 €
7257921350 Plyn OcÚ SPP a.s.
329.00 €
2250004688 Elektrina OcÚ VSE
576.00 €
2250059103 Elektrina MŠ VSE
167.00 €
5225641358 Mobil Orange Slovensko, a.s.
41.00 €
38/2013 Bibliobus Podduklianska knižnica
45.00 €
13252 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
106.00 €
11968/13 Hlásenie odpadov FURA s.r.o.
14.40 €
20130252 Školské potreby MŠ - z dotácie Tlačiareň Akcent plus s.r.o.
83.00 €
1313300412 Vysprávky MK - z dotácie Technické služby
298.24 €
4209058827 Rozbor vody ŠVPÚ DK
397.64 €
7754705214 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
30.30 €
5754715230 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
23.45 €
10921/13 Vývoz TKO FURA s.r.o.
281.70 €
132110565 Internet MŠ+OcÚ VOSPOL, s.r.o.
30.53 €
2117744910 Stočné - povrchová voda VVS a.s.
112.44 €
2117741056 Stočné MŠľOcÚ VVS a.s.
45.36 €
2013181 Spracovanie miezd MŠ Obec Nižný Orlík
86.36 €
7222918125 Plyn MŠ SPP a.s.
180.00 €
7222918066 Plyn OcÚ SPP a.s.
199.00 €
20130146 Kamerový systém - z vlastných zdrojov SPEX, s.r.o.
821.83 €
20130135 Kamerový systém v obci - dotácia SPEX, s.r.o.
3200.00 €
370913 Montáž vodomerov Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
146.00 €
470913 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
210.00 €
5221951526 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.27 €
1312300358 Oprava verejného rozhlasu Technické služby
28.32 €
8301067043 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
255.54 €
13219 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
132.60 €
130059 Toner do tlačiarne Marek Pajkoš
42.80 €
1321069427 Internet MŠ+OcÚ VOSPOL, s.r.o.
30.53 €
13208 Náradie AČ ALNA SK s.r.o.
50.60 €
108084 Vývoz veľkoplošných kontajnerov SLUŽBA, mestský podnik
137.63 €
4753748622 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
24.41 €
7753748636 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
17.06 €
7232892238 Plyn OcÚ SPP a.s.
64.00 €
7232892299 Plyn MŠ SPP a.s.
58.00 €
140/2013 Inzerát v novinách PONO PRESS - Sivák Pavol
5.50 €
2131025 Projekty - rekultivácia skládky TKO Geosofting.spol. s r.o.
5000.00 €
2131019 Projekty - rekultivácia skládky TKO Geosofting.spol. s r.o.
250.00 €
2013041 Projekty - kamerový systém Ing. Parada Igor
150.00 €
9755/13 Vývoz TKO FURA s.r.o.
281.60 €
108078 Vývoz veľkoplošných kontajnerov SLUŽBA, mestský podnik
311.75 €
521836821 Mobil Orange Slovensko, a.s.
40.00 €
13183 Náradie pre AČ ALNA SK s.r.o.
132.50 €
130079 Pracovné oblečenie pre AČ Tatiana Michalková
83.45 €
7752791268 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
35.54 €
7752791275 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
16.74 €
7272834862 Plyn OcÚ SPP a.s.
31.00 €
7272834915 Plyn MŠ SPP a.s.
28.00 €
132108725 Internet OcÚ + MŠ VOSPOL, s.r.o.
31.19 €
201342 Koncert KZ 71 Kandráčovci
1000.00 €
8586/13 Vývoz TKO FURA s.r.o.
280.61 €
2250004688 Elektrina obec VSE
576.00 €
2250059103 Elektrina MŠ VSE
167.00 €
6300051018 Plyn MŠ - nedoplatok SPP a.s.
2.54 €
1314300262 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
696.70 €
73102 Parkové lavičky 3 kusy mmcité2, s.r.o.
522.00 €
1315300258 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
295.83 €
13010702 Materiál na opravu šatní TJ Družstevník Stročín Tomáš Matkobiš T&M
293.50 €
1313300263 Oprava verejného osvetlenia Technické služby
27.05 €
231343 Trofej na futbalový turnaj Firma KOSIK - siete s.r.o.
24.14 €
5214683271 Mobil Orange Slovensko, a.s.
56.95 €
2013132 Regál v kancelárii nad stenou Slavomír Baka
196.00 €
20130065 Náradie Tatiana Michalková
35.40 €
1311300249 Plošina na opravu verejného osvetlenia Technické služby
34.13 €
2013176 Mzdy V13,07 BriS s.r.o.
19.08 €
778813 Spracovanie výkazov FURA s.r.o.
14.40 €
7751807610 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
19.66 €
9751807601 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
35.24 €
8301051835 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
255.54 €
130060 Oblečenie a náradie pre AČ Tatiana Michalková
132.37 €
4209055364 Rozbor vody ŠVPÚ DK
91.28 €
2013158 Spoločný úrad Obec Nižný Orlík
1058.85 €
270713 Prevádzka vodovodu Ing. Peter Leško PVS ONDAVA
238.75 €
2117415802 Stočné obec VVS a.s.
111.22 €
2117411618 Stočné OcÚ VVS a.s.
57.24 €
13407611 Internet OcÚ+MŠ VOSPOL, s.r.o.
31.19 €
5211014102 Mobil Orange Slovensko, a.s.
46.70 €
002821 Autobus na výlet detí MŠ SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník
135.68 €
2013475 Stavebný materiál FEEDPRODUCT - WINKER, s.r.o.
104.40 €
20137008 Oprava ústredne VR ELCARTECH - Ľuboš Vanda
81.02 €
20040003 Oprava chodníkov GAS-MG, spol. s r.o.
5000.00 €
130047 Montérky,nohavice a rukavice pre pracovníkov Povodní Tatiana Michalková
71.87 €
5750864292 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
45.18 €
7287775198 Plyn OcÚ SPP a.s.
39.00 €
7287775241 Plyn MŠ SPP a.s.
32.00 €
3750864311 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
18.66 €
3000273040 Časopis Včielka Slovenská pošta, a.s.
7.60 €
132106457 Internet OcÚ+MŠ VOSPOL, s.r.o.
31.19 €
1318300174 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Technické služby
557.12 €
581913 Vývoz komunálneho odpadu FURA s.r.o.
419.11 €
20130528 Štrk na opravu chodníkov pri hlavnej ceste GAS-MG, spol. s r.o.
109.36 €
131213010 Informácie o obci v Zlatých stránkach Mediatel, spol. s.r.o.
60.00 €
5207371344 Mobil Orange Slovensko, a.s.
42.74 €
467913 Vývoz komunálneho odpadu FURA s.r.o.
281.11 €
3671300451 Oprava kopírky AutoCont SK a.s.
193.56 €
2013007 Pracovná obuv pre pracovníkov Povodní Stanislav Hvozda
105.00 €
132105371 Internet OcÚ+MŠ VOSPOL, s.r.o.
31.19 €
7272766315 Plyn OcÚ SPP a.s.
93.00 €
7272766370 Plyn MŠ SPP a.s.
76.00 €
2749901011 Telefón MŠ SLOVAK TELEKOM a.s.
19.13 €
4749901002 Telefón OcÚ SLOVAK TELEKOM a.s.
30.65 €
1300102 Chodník pri MŠ - dlažba Anna Pašeňová - NANY