Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 15.4.2019 do 21.4.2019

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Anna, Michal, Peter  (rodina Geciová)

 

Utorok

 

18:00

 

+ Július, Mária  (rodina Cerulová)

 

Streda

 

6:30

 

+ Radovan  (rodina Čurová)

 

Veľký Štvrtok

 

16:30

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Za duše v očistci

 

Veľký Piatok

7:30

15:00

Strastná utiereň

Večiereň + uloženie pláštenice

 

Veľká Sobota

 

15:00

 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

+ František

 

Nedeľa Paschy

4:30

10:30

15:00

Utiereň vzkriesenia + požehnanie pokrmov

Za farské spoločenstvo + požehnanie pokrmov

Večiereň

 

Potoky:               Piatok :   17:00          Nedeľa :   7:00

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- V piatok prikázaný sviatok, prísny pôst.

- V nedeľu myrovanie.

- V utorok Krížová cesta.

- 1.5.2019 Turistický deň 4 €, 4.5.2019 Fatimská sobota 6 € + guláš 3 €, 18.5.2019 Krakov 12 €.

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 15.4.2019 do 21.4.2019

 

Pondelok veľkého týždňa

 

18:00

 

* ZBP Jozefa č.9  - v Duplíne

 

Utorok veľkého týždňa

 

18:00

 

* Za uzdravenie vzťahov v rodine - v Duplíne

 

Streda veľkého týždňa

17:00 - 18:00

18:00

Spovedanie v Stročíne

+ Gabriela Butkovská

Adorácia pred sviatosťou

Zelený štvrtok Pánovej večere

 

17:00

 

* ZBP Jozefa a Šimona - v Duplíne

Slávenie utrpenia a smrti Pána

Veľký piatok

 

15:00

 

V Duplíne

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Biela sobota

16:30

18:30

Požehnanie pokrmov v Stročíne

+ Za farnosť - v Duplíne

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

8:00

 

* ZBP Mareka  (59 rokov života) - v Stročíne