Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 14.8.2017 do 20.8.2017

 

Pondelok

 

07:30

 

* Jakub, Zuzana

Zosnutie PM

Utorok

 

18:00

 

*Jaroslav s rod.

 

Streda

 

7:30

 

* Vladimír, Anna, Vladimír, Matúš, Peter

 

Štvrtok

 

18:00

 

*  Šimon

 

Piatok

 

18:00

 

+ Michal, Mária, Valéria (r. Kačmárová)

 

Sobota

 

7:30

 

+ Helena, Ľubica, Ján, Františka, Zdeno

 

11.Nedeľa po Päťdesiatnici

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:                    Sobota:  16:30

 

Oznamy: 

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň (cez prázdniny) nebude.

- Letné stretnutia mládeže, info na nástenke.

- Ľutina 18.-20.8.2017,info na nástenke.

- v utorok prikázaný sviatok. Myrovanie

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 31.7.2017 do 6.8.2017

 

Pondelok

 

19:00

 

-

 

Utorok

Sv. Alfonza Mária de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

19:00

 

 -

 

Streda

 

19:00

 

-

 

Štvrtok

 

19:00

 

Možnosť pre birmovancov doplniť si počas prázdnin chýbajúce lekcie

Sv. Jána Mária Vianneya, Kňaza

Prvý piatok v mesiaci

16:00

17:00

Sv. spoveď

 

 

Sobota

 

6:00

 

Fatimská pobožnosť

Premenenie pána

Nedeľa

10:30

* ZBP  rodiny Jenčovej

Slávnosť posviacky obnoveného kostola v Stročíne.

Účasť celej farnosti na slávnosti posviacky v Stročíne

Slávnosť posviacky obnoveného kostola a nového oltárneho obetného stola bude 6.augusta 2017 o 10:30.