Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 14.10.2019 do 20.10.2019

 

Pondelok

 

18:00

 

+ Milan  (rodina Fučilová)

 

Utorok

 

18:00


* Terézia  (rodina Drotárová)

 

Streda

 

6:30

 

NÚD

 

Štvrtok

 

18:00


(rodina Vansová)

 

Piatok

 

18:00

 

+ Ján  (rodina Michalková)

 

Sobota

 

7:30

 

NÚD

 

19. Nedeľa po päťdesiatnici

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:             Nedeľa :  10:30

 

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- V nedeľu bude zbierka na misie.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 14.10.2019 do 20.10.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-


-

 

Streda

17:30

18:00

Ruženec s deťmi

-

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

 

Nedeľa

 

8:00

 

-

 

- Zbierka na rádio Lumen.

- Októbrová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a našej farnosti.

- Zošit na zapísanie milodaru je v sakristii. Srdečná vďaka za Vašu štedrosť.