Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 18.2.2019 do 24.2.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

18:00

 

* Viktória  (rodina Fučilová)

 

Streda

 

-

 

-

 

Štvrtok

 

18:00

 

* Jana

 

Piatok

 

18:00

 

* Jaroslav

 

Sobota

 

7:30

 

-

 

Mäsopôstna nedeľa - o Kristovom súde

 

9:00

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:               Sobota :   9:00          Nedeľa :   10:30

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Zbierka na zvony.

- Katechézy.

- Jarný detský tábor v JV. Od 18.2.2019 do 22.2.2019, 22.2.2019 do 24.2.2019 víkend v bárke.

- V sobotu prvá zádušná sobota + hramoty.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 18.2.2019 do 24.2.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

-

 

-

 

Streda

17:00

17:30

18:30 do 19:30

Pomazanie chorých pri sv. omši

Ruženec s deťmi

Sv. omša za účasti detí, * ZBP Anny s rodinou

Adorácia

Možnosť sv. spovede

 

Štvrtok

 

-

 

-

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

 

-

 

Nedeľa

 

 

10:30

 

Februárová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a farnosti, zošit je v sakristii

Alenka a Vladko

14:00 - Popoludňajšia pobožnosť