Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

FARNOSŤ STROČÍN

 

Liturgický program od 12.08.2019 do 18.08.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

 

Utorok

 

18:00

 

+ Emil (rod. Kanalošová)

 

Streda

 

7:30

 

* Jakub, Zuzka

Zosnutie PM

Štvrtok

 

18:00

 

* Michal, Jana

 

Piatok

 

18:00

 

* Dávid, Simona

 

Sobota

 

7:30

 

+ Helena (rod. Drimáková)

 

10. Nedeľa po päťdesiatnici

 

10:30

 

Za farské spoločenstvo

 

Potoky:             Štvrtok :  16:30  myrovanie         Sobota :  17:00

Oznamy:

- Stretnutie nad Božím slovom tento týždeň nebude.

- Letné tábory v Juskovej Voli.

- Ohlášky.

- Odpust :   Ľutina - 18.8.2019.

 

 

 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ STROČÍN

 

 Liturgický program od 12.08.2019 do 18.08.2019

 

Pondelok

 

-

 

-

Utorok 

-


-

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza mučeníka

Streda 

 

-

 

-

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Prikázaný sviatok

Štvrtok

 

19:00

 

* ZBP Ladislava

 

 

Piatok

 

-

 

-

 

Sobota

 

-

-

Dvadsiata nedeľa

Nedeľa

 

9:15

 

* ZBP Ladislava

50 rokov života

 

- Augustová mesačná zbierka 10 eur od každej rodiny na potreby nášho kostola a našej farnosti, zošit na zapísanie 

  milodaru je v sakristii. Srdečná vďaka za Vašu štedrosť.