Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán - Zadanie

  Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania

pre spracovanie územného plánu

OBCE STROČÍN

 

V zmysle § 20 ods. 3) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Obecný úrad Stročín oznamuje prerokovanie

návrhu zadania pre spracovanie Územného plánu obce Stročín

v termíne :

od 26.01.2015  do 24.02.2015

 

V uvedenom termíne je návrh zadania prístupný na internetovej stránke  www.strocin.uzemnyplan.sk,

alebo u pracovníkov Obecného úradu.

Písomné pripomienky k predmetnému návrhu možno zaslať na adresu:

Obecný úrad Stročín, Stročín 15,  089 01 Stročín

v termíne najneskôr do 24.02.2015

 

Ján Drimák

Starosta obce

Stročín

 

Daný dokument si môžete naštudovať na nasledovnej internetovej adrese

www.strocin.uzemnyplan.sk

VÝZVA na predloženie cenových ponúk "Rozšírenie kanalizačnej siete
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie

Zoznam aktualít