Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA POZÍCIU RIADITEĽA MŠ
Uzávierka prijímania prihlášok je 09.augusta 2021 do 15:00 hod.
13.07.2021 od 16:00 do 18:00 POVINNÉ OČKOVANIE PSOV
Oznamujeme, že 13. júla 2021 /utorok/ bude v obci povinné očkovanie psov proti besnote a dočipovanie. Očkovať bude MVDr. Čipák od 16:00 do 18:00 za obecným úradom. Pes, ktorý nie je začipovaný nebude zaočkovaný. Začipovanie psa je zákonnou povinnosťou majiteľa psa. Suma za očkovanie je 7€, suma za začipovanie psov 12€. Na očkovanie nezabudnite priniesť očkovací preukaz.
Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Stročín
Výbor Pozemkového spoločenstva v Stročíne Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa uskutoční dňa 08. augusta 2021 / t.j. nedeľu/ o 14:30 hod. /prezentácia od 13:30 -14:30 hod./ v zasadacej miestnosti obecného úradu Stročín. Žiadame o dochvíľnosť.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Prosíme občanov, aby v tomto suchom období nevypaľovali trávnaté porasty, neodhadzovali horiace alebo tlejúce predmety a nepoužívali otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Dňa 13.07. bude v obci zber jedlých olejov
Dňa 13.7.2021 bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu dňa.
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie